Novinky v nemocnici: Zrekonštruovaná budova pediatrie a nové ambulancie urológie!


Foto: Novinky v nemocnici: Zrekonštruovaná budova pediatrie a nové ambulancie urológie!
Galéria: 11 fotiek

Dnes, 23. novembra 2016, odovzdali zástupcovia Nadácie Kia Motors Slovakia novo zrekonštruované priestory vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Cieľom obnovy v hodnote 345 000 eur bolo zlepšenie prostredia určeného na poskytovanie a výkon zdravotnej starostlivosti. Vďaka nadácii sa podarilo zaistiť komplexnú rekonštrukciu budovy pediatrie a detskej ortopédie. Obnova sa týkala aj interiéru, výmeny okien, zateplenie budovy s novou fasádou ako aj revitalizáciu oddychovej zóny.Na urológii boli vybudované tri úplne nové ambulancie, sesterská miestnosť, čakárne a sociálne zariadenia pre pacientov, samostatný vchod s bezbariérovým prístupom. Automobilový závod Kia Motors Slovakia podporil od roku 2014 prostredníctvom svojho nadačného fondu a vlastnej nadácie rekonštrukciu žilinskej nemocnice sumou 720 000 eur.  

Nové priestory zvýšia štandard a komfort pre pacientov, na prácach sa podieľali aj dobrovoľníci

„Najdôležitejšou vecou v živote človeka je jeho zdravie. Keď je človek chorý, je nevyhnutné pre neho zabezpečiť kvalitnú individuálnu starostlivosť v príjemnom a čistom prostredí. Práve kvôli tomu sme sa rozhodli podporiť rekonštrukciu žilinskej nemocnice s poliklinikou. Veríme, že jej pacienti pozitívne prijmú nové a zrekonštruované priestory. Zároveň sa bude príjemnejšie pracovať v lepších podmienkach zdravotníckemu personálu,“ povedal Eek-Hee Lee, predseda správnej rady Nadácie Kia Motors Slovakia.

„Esteticky sa zlepšilo prostredie, zvýšil sa tepelný komfort a hygienický štandard, čo prispelo k pozitívnemu vnímaniu pobytu na oddelení zo strany pacientov i rodičov. Celkovo rekonštrukcia priniesla zlepšenie zdravotnej starostlivosti o detských pacientov a pozitívny ohlas u širokej verejnosti,“ dodáva MUDr. Juraj Kováčik, primár pediatrického oddelenia.Budova detského oddelenia bola v rokoch 2015 – 2016 kompletne zrekonštruovaná a vymaľovaná. Pavilón pediatrie a detskej ortopédie bol zateplený, obnovila sa fasáda a na balkónoch sa nainštalovalo nové bezpečnostné zábradlie. V celom objekte sa vymenili okná a balkónové dvere a osadili sa nové vchodové dvere s automatickým otváraním.

Takmer v celej budove boli vymenené podlahy a sklá medzi kójami v lôžkovej časti. Vďaka podpore nadácie bol revitalizovaný aj park, ktorý tvorí súčasť pediatrického pavilónu. Na vymaľovaní izieb pediatrického oddelenia a detskej ortopédie sa podieľalo celkom 64 dobrovoľníkov z automobilky Kia. Dobrovoľníckou činnosťou v priestoroch nemocnice strávili 440 hodín.

Urologické oddelenie má aj plošinu pre pacientov na vozíku a nové schody

Za finančnej a odbornej pomoci Nadácie Kia Motors Slovakia boli na urologickom oddelení vybudované úplne nové ambulancie, ktoré vznikli prestavbou pôvodného oddelenia dialýzy a zdravotnej služby. Po rekonštrukcii sa vytvorili tri vyšetrovacie miestnosti, jedna denná miestnosť pre zdravotný personál, tri čakárne, sociálne zariadenia určené aj pre imobilných pacientov a dve šatne. Postavili sa nové prístupové schody z druhej strany oddelenia aj so šikmou plošinou pre pacientov na vozíku a samostatný vchod. V nových priestoroch žilinská nemocnica plánuje navyše otvorenie poradní pre urolitiázu, urogynekológiu a poradňu pre detských pacientov.

„Vybudovaním troch odborných ambulancií spolu s čakárňami a sociálnymi zariadeniami pre pacientov a personál sme získali moderný a dôstojný priestor pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti bude urologická zdravotná starostlivosť poskytovaná v jednom komplexe, čo má nesporný význam najmä pre pacientov, ako i zdravotný personál. Okrem príjmovej a konziliárnej ambulancie tu bude umiestnená aj onkologická a andrologická ambulancia, ktoré boli doteraz v nevyhovujúcich podmienkach,“ priblížil MUDr. Juraj Mikuláš, primár urologického oddelenia.
Výrobný závod podporil nemocnicu prostredníctvom svojho Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis už v roku 2014, kedy boli zmodernizované ambulancie liečebne dlhodobo chorých a v nasledujúcom roku bol zrekonštruovaný interiér oddelenia pediatrie a detskej ortopédie, oftalmológie, otorinolaryngológie a liečebne dlhodobo chorých.

Časť finančných prostriedkov nemocnica použila aj na nákup polohovateľných postelí a ďalšieho vybavenia izieb pre detských pacientov. V tomto roku podporil závod obnovu priestorov žilinskej nemocnice prostredníctvom svojej Nadácie Kia Motors Slovakia. Od roku 2014 doteraz bolo použitých na prestavbu približne 720 000 eur.Nadácia realizovala výberové konanie podľa štandardov obstarávania vo výrobnom závode Kia Motors Slovakia. Realizátorom rekonštrukcie bola spoločnosť PROMTO, a.s., stavebný dozor vykonávala spoločnosti TS-ING s.r.o. a spoločnosť Deal&Win s.r.o. revitalizovala vonkajšiu oddychovú zónu na pediatrii.

Odkaz na album s fotografiami pred rekonštrukciou - https://www.zilinak.sk/fotoalbumy/1573/stav-nemocnice-pred-rekonstrukciouPrečítajte si viac: