Žilinský kronikár Ján Štofko získal čestné uznanie za dlhoročnú prácu!


Foto: Žilinský kronikár Ján Štofko získal čestné uznanie za dlhoročnú prácu! Foto: TS Mesto Žilina

Kronika mesta Žilina sa zúčastnila súťaže Slovenská kronika 2016. Čestné uznanie za dlhoročnú prácu a udržiavanie kontinuity kronikárstva v meste Žilina získal kronikár mesta Ján Štofko. Vyhodnotenie sa uskutočnilo minulý týždeň v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

V Martine sa 15. novembra konalo vyhlásenie súťaže Slovenská kronika 2016, do ktorej bolo prihlásených 29 obecných a mestských kroník a 114 monografií s rôznou tematikou – mestá, mestské časti, občianske združenia. Hoci v kategórii kroník miest hlavnú cenu získala Kronika mesta Nitra, aj práca na Kronike mesta Žilina bola ocenené. Čestné uznanie za dlhoročnú prácu a udržiavanie kontinuity kronikárstva v mesta Žilina a kvalitu výstupov prevzal kronikár mesta Ján Štofko. Táto jediná súťaž svojho druhu sa konala už deviaty raz a kroniky do celoslovenskej súťaže bolo možné posielať do 31. augusta. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže Slovenská kronika 2016 bolo Národné osvetové centrum, spoluorganizátormi boli Slovenská národná knižnica, Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum a Združenie miest a obcí Slovenska.„Potešilo ma ocenenie kvality mojej dlhoročnej práce na tomto významnom kronikárskom fóre. Na písanie kroniky nie sú dané žiadne exaktné pravidlá, preto má kronikár možnosť vnášať do tohto diela vlastné nápady aj dizajn. Kronikár súčasnosti tvorí podklady pre historikov budúcnosti, čím pomáha zachovávať naše kultúrne dedičstvo. Zástupcom Nitry sme s úsmevom povedali, že v najbližšej súťaži kroník hlavnú cenu získa Žilina,“ uviedol k súťaži dlhoročný kronikár mesta Ján Štofko, ktorý píše žilinskú kroniku nepretržite od roku 1989.

Kronika mesta z roku 2014Do Kroniky mesta Žilina môžu nahliadnuť všetci milovníci histórie nášho mesta na Radnici mesta Žilina alebo v Štátnom archíve Bytča, pracovisko Žilina. Taktiež ju nájdete zverejnenú vo formáte PDF na stránkach mesta: http://www.zilina.sk/co-sa-urobilo/202/.


Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina