Od 20.novembra do 2.decembra platí úplná uzávierka pravého jazdného pásu Čadca – Žilina


Foto: Od 20.novembra do 2.decembra platí úplná uzávierka pravého jazdného pásu Čadca – Žilina

Polícia upozorňuje na úplnú uzávierku jazdného pásu cesty I/11 v k. u. Brodno v súvislosti s finalizáciou stavebných prác stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno).

Druh uzávierky: úplná uzávierka pravého jazdného pásu (Čadca – Žilina) smerovo rozdelenej cesty I/11 s presmerovaním dopravného prúdu po novovybudovanej vetve „A“

Dôvod uzávierky: dokončenie vetvy objektu stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)


Termíny uzávierky: 20. november 2016 - 02. december 2016

Dĺžka uzávierky: cca 700 m

Popis obchádzky: Cestná premávka bude vedená plynule v plnohodnotných dvoch jazdných pruhoch, nakoľko sa využíva novovybudovaná vetva „A“ preložky cesty I/11 a voľný jazdný pás stávajúcej komunikácie. V momente presmerovania dopravy zabezpečí zhotoviteľ riadenie  dopravy náležite poučenými a vystrojenými osobami aj za prítomnosti hliadky Policajného zboru.

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie pokynov policajtov a dopravného značenia.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu