Z dôvodu bezpečnosti upozorňujeme na zákaz vypúšťania lampiónov


Foto: Z dôvodu bezpečnosti upozorňujeme na zákaz vypúšťania lampiónov

Žilina 8. 11. 2016 – V záujme občanov, bezpečnosti a zachovania čistoty nášho mesta informujeme širokú verejnosť o zákaze vypúšťania lampiónov na území mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016. K takémuto kroku pristúpili poslanci mestského zastupiteľstva po opakovaných skúsenostiach a množstve sťažností zo strany občanov z predošlých rokov.

Považujeme za potrebné, aby boli občania, ako i návštevníci informovaní o tomto zákaze. K zákazu pristúpili poslanci po dlhoročných negatívnych skúsenostiach z rôznych podujatí, na ktorých sa takéto lampióny vypúšťali. Samotný dôsledok sa odzrkadlil na poriadku a čistote v meste a jeho okolí. Množstvo sťažností prichádzalo aj od občanov z celého mesta, najmä zo širšieho centra.

O zákaze vypúšťania lampiónov rozhodlo mestské zastupiteľstvo na  12. zasadnutí vo februári tohto roka. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žilina, sa zakazuje vypúšťať lampióny šťastia, lietajúce lampióny alebo neobsadené voľné balóny.

Uvedený zákaz je plne odôvodnený bezpečnostnými dôvodmi (nielen zo zahraničia boli prípady vzniku vážnych škôd) a taktiež potrebou zabrániť znečisťovaniu mesta po takýchto akciách, s čím sa obyvatelia pravidelne stretávajú (dohorené lampióny po stromoch, strechách a samozrejme na uliciach a námestiach).

Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu