Poslanci stanovili podmienky, za ktorých chcú získať športovú halu na Karpatskej ulici


Foto: Poslanci stanovili podmienky, za ktorých chcú získať športovú halu na Karpatskej ulici Foto: Vizualizácia haly na Karpatskej ulici

Podľa návrhu v bode č.12 odhlasovali mestskí poslanci na dnešnom 19. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline nadobudnutie športovej haly na ulici Karpatská za podmienok, že dojde k ukončeniu zmluvy, na základe ktorej sa poskytuje finančná dotácia, a to bez sankcií alebo doplácania prostriedkov zo strany mesta. Takisto si určili, že do vlastníctva mesta môže byť hala prevedená len za sumu určenú znaleckým posudkom.

Ten má vypracovať Ústav súdneho znalectva Stavebnej fakulty STU v Bratislave. „Stanovenie ceny rozostavaného objektu Ústavom súdneho znalectva SF STU Bratislava považuje predkladateľ za potrebnú snahu o stanovenie objektívnej ceny mimožilinským ústavom bez akýchkoľvek možných pochybností o objektivite,“ uvádza v predloženom návrhu primátor Igor Choma.

Hlasovanie poslancov


Z prezentovaných 25 poslancov hlasovalo za 18, siedmi sa zdržali. Proti návrhu nehlasoval nikto.Návrh je súčasťou podmienok k získaniu oboch športových hál a parkovacej spoločnosti


Pozemok pod rozostavanou konštrukciou, ktorého celková výmera je 15 771 m2, žiadajú poslanci odkúpiť za 3 centy. Táto cena je rovnaká, za akú bol mestom pozemok odpredaný. Podmienky sú súčasťou stanoviska mesta Žilina k možnosti získať do 100% vlastníctva športovú halu na Bôriku s okolitými pozemkami, Žilinskú parkovaciu spoločnosť a práve rozostavanú športovú halu na Karpatskej ulici.

Jej súčasný vlastník, spoločnosť ŠPORT PARK, s.r.o., ponúkol mestu prostredníctvom spoločníka Ing. George Trabelssieho tri alternatívy riešenia súčasnej situácie. Poslancom v zastupiteľstve však prekáža, že do kalkulovanej ceny predaja by mali byť započítané aj reálne náklady vynaložené k dňu odoslania ponuky. Aj preto sa snažia získať objekt do vlastníctva za cenu stanovenú súdnym znalcom.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu