Kurz endoskopickej chirurgie nosa absolvovalo sto lekárov a osemdesiat operačných sestier


Foto: Kurz endoskopickej chirurgie nosa absolvovalo sto lekárov a osemdesiat operačných sestier Foto: FNsP Žilina

Prehĺbiť poznatky o anatómii prínosových dutín, zoznámiť sa s prístrojovou a inštrumentačnou technikou i praktické ukážky operačnej techniky boli cieľom kurzu endoskopickej chirurgie nosa a prínosových dutín. Už po 38. raz sa uskutočnil v žilinskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v ORL centre JAS, ktoré je aj školiacim miestom pre ORL lekárov.

Kurz je určený predovšetkým pre OLR lekárov, najmä začiatočníkov a operačné sestry. „Jeho doménou je, že sme sa nezamerali na demonštračné kurzy, kde lekári - špecialisti operujú a školiaci sa pozerajú na prenos z operačnej sály. My sme si zvolili taktiku, ktorá je potrebná pre prax. Školiaci urobia prvé kroky v endoskopických operáciách prínosových dutín pod našim dozorom priamou účasťou pri operačných výkonoch,“ vysvetlil vedúci lekár ORL centra JAS Pavol Lukášek.

Intenzívneho výcviku sa zúčastnili lekári z viacerých nemocníc na Slovensku


Kurz trvá tri dni. Môže ho absolvovať najviac šesť účastníkov. Doteraz vyškolili 100 lekárov a 80 operačných sestier. Kurz sa uskutočňuje dvakrát do roka. Pozitívne ho hodnotí i jedna z jeho absolventiek. „Zlepšili sa mi poznatky o anatómii prínosových dutín. Pozitívom sú i prednášky lekárov z praxe. Mne to dalo nový rozmer. Je to iné, keď sú vám zodpovedané otázky a intenzívne sa problematike venujete 2-3 dni, ako keď pozorujete na oddelení ako operuje primár,“ uviedla lekárka Zuzana Káľavská z detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

ORL centrum JAS je zakladateľom endoskopickej chirurgie prínosových dutín na Slovensku. Lekári ako prví v spolupráci s českými pracoviskami rozvinuli v žilinskej fakultnej nemocnici operáciu prínosových dutín na Slovensku. „Gro pacientov, ktorých operujeme sú pacienti postihnutí chronickým alergickým zápalom prínosových dutín s polypami,“ dodáva Lukášek.Prečítajte si viac:Zdroj: FNsP Žilina