Cyklisti by už čoskoro mohli jazdiť s toleranciou alkoholu 0,5 promile


Foto: Cyklisti by už čoskoro mohli jazdiť s toleranciou alkoholu 0,5 promile Foto: ilustračné

Už tento mesiac by mohol parlament rozhodnúť o návrhu poslancov ústavnoprávneho výboru, ktorí schválili jeho podobu určujúcu povolené minimálne množstvo alkoholu u cyklistov. Podľa predkladateľov novely zákona o cestnej premávke, Gábora Gála a Tibora Bastrnáka z Most-Hídu, by mohli mať cyklisti pri jazde na bicykli maximálne 0,5 promile.

Odstrániť nulovú toleranciu aj pri vodičoch a nahradiť ju univerzálnou vo výške 0,3 promile pre cyklistov aj vodičov navrhol Ondrej Dostál z SaS v jeho pozmeňujúcom návrhu. Ten však neprešiel. „Z 28 členských krajín EÚ toleruje viac ako 0,3 promile alkoholu v organizme až 20 z nich, pričom prevládajúca hodnota je 0,5 promile. Má ju 16 štátov,“ uviedol dôvody pre jeho návrh opozičný poslanec. Hodnota 0,5 promile je zároveň tou, ktorú Európska komisia odporúča prijať členským štátom v rámci Stratégie Európskej únie na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu.

Ako dodal Dostál, podľa jeho slov policajtu neraz tolerujú práve hranicu 0,3%. V novele zákona sa okrem iného píše, že „za porušenie sa nebude považovať, ak u cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce alebo po cestičke pre cyklistov množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou“.

Hodnota 0,5 promile znamená alkohol v množstve 0,24mg/l. „Takáto hodnota alkoholu v organizme účastníka cestnej premávky nemá podľa vedeckých poznatkov vplyv na schopnosť fyzickej osoby byť účastníkom cestnej premávky a má len minimálny vplyv na jej psychické, senzorické a motorické funkcie,“ pridali odôvodnenie Gál s Bastrnákom.