Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 10.10. do 16.10.2016


Foto: Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 10.10. do 16.10.2016

Žilina - 06.10.2016 - Mestský úrad v Žiline (Odbor životného prostredia) od 5.9. do 23.10.2016 na území mesta Žilina vykonáva zber objemných komunálnych odpadov.

Od 10.10. do 16.10.2016 - Brodno, Budatín, Zádubnie a Zástranie 


Brodno

 • Zaroháčovská ulica
 • Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko
 • Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou)
 • Brodňanská ulica (pri rodinnom dome „Drábik“) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko
 • Zábrežná ulica (pri pohostinstve u „Moravca“)
 • Zábrežná ulica (v strede ulice)
 • Podskaličná ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na Tobolky

Budatín

 • Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
 • Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať
 • Radová ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Dolnej ulice a Závoz

Zádubnie

 • Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti)
 • Zádubanská ulica (pri Kultúrnom dome)
 • Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice)
 • Richtárska ulica (stred mestskej časti)

Zástranie

 • Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu)
 • Kostolná ulica (pri obchode „Mineza“)
 • Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti)
 • Stará dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (Kultúrny dom)
 • Ulica Jána Mičicu (pri poľnohosp. družstve)


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu