Colníci zlikvidovali takmer 3 milióny kusov nepoužitých kontrolných známok


Foto: Colníci zlikvidovali takmer 3 milióny kusov nepoužitých kontrolných známok Foto: ilustračné / prompt.sk

Vyše 2,7 miliónov kusov kontrolných známok na lieh a tabakové výrobky skončilo v spaľovni. Väčšinou išlo o kontrolné známky, ktoré firmy zo žilinského kraja nepoužili na označenie spotrebiteľských balení liehu a zákonná lehota na ich zužitkovanie už uplynula v dôsledku zmeny zákona. Ďalšie boli poškodené alebo im skončila doba expirácie.   

Medzi štátom najsledovanejšie komodity zaťažené spotrebnou daňou patrí lieh a tabakové výroky. Pre väčšiu kontrolu nad nimi vznikol systém označovania kontrolnou známkou a na slovenskom trhu sa môžu predávať len ak sú riadne „okolkované“.

Nakladanie s kontrolnou známkou ako ceninou má svoje pravidlá. Akokoľvek poškodená, nepoužitá do desiatich mesiacov od prevzatia z tlačiarne alebo pre zmenu legislatívy už nepoužiteľná sa musí zničiť. Takto Colnému úradu v Žiline odovzdalo 6 firiem, ktoré obchodujú s liehom alebo tabakovými výrobkami a sú oprávnené „kolkovať“ spotrebiteľské balenia, viac ako 2,7 milióna kusov známok.

Likvidácia kontrolných známok sa konala v piatok minulého týždňa za prítomnosti žilinských colníkov, inšpekcie FR SR a samotných zamestnancov spaľovne. Zničeniu predchádzala podrobná kontrola ich počtu a pravosti, kde sa hodnotila použitá tlačiarenská technika, kvalita papiera a použitie ochranných prvkov. Predložené známky sa porovnávali aj so vzorovými výtlačkami.

Zničením kontrolných známok sa znižuje riziko podvodov na spotrebných daniach a tiež poškodenia zdravia spotrebiteľov.Zdroj: financnasprava.sk