Mesto Žilina pozná štyri typy ocenenia významných osobností, pozrite si aj zoznam ocenených


Foto: Mesto Žilina pozná štyri typy ocenenia významných osobností, pozrite si aj zoznam ocenených Foto: ilustračné - zilina.sk

Včera sme vás informovali o tom, že medzi čestných občanov sa v roku 1946 zaradil podľa vtedajších dokumentov aj sovietsky diktátor J. V. Stalin. Ten v súčasnosti nie je čestným občanom mesta Žilina, rozhodli sme sa vám však priniesť prehľad ocenení pre významné osobnosti nášho mesta a aj zoznam ocenených od roku 1995 tak, ako ho uvádza na svojich stránkach mesto Žilina.

Podľa Štatútu mesta Žilina je, za obzvlášť významné zásluhy o mesto a jeho obyvateľov, možné zo strany mesta udeliť 4 rôzne typy ocenení, pričom môžu byť udelené aj in memoriam:

Čestné občianstvo mesta Žilina
Cenu mesta Žilina
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina
Cenu primátora mesta

K tomu môže mesto za vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v spoločensko-politickej oblasti, ktoré súvisia s mestom, a ktorých význam presiahol regionálny rámec a majú nezastupiteľné miesto v dejinách, oceniť konkrétne osobnosti zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka. O tejto skutočnosti rozhodujú nadpolovičnou väčšinou poslanci mestského zastupiteľstva v danom období.

O udelení Ceny primátora mesta rozhoduje primátor mesta. V odôvodnených prípadoch môže mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov rozhodnúť o odňatí Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a o odstránení tabule, busty alebo pomníka. Od roku 1995 boli ocenené nasledovné osobnosti späté so Žilinou.

Prehľad ocenených osobností mesta Žilina (podľa ocenenia)

    Čestné občianstvo mesta Žilina získali:
    v roku 1995 – plk. Georges de Lannurien „in memoriam“,
    v roku 1996 – plk. František Hanovec, Ján Frátrik a Ján Vrtílek,
    v roku 1999 – akad. mal. František Kráľ,
    v roku 2000 – akad. mal. Mojmír Vlkolaček, RNDr. Ladislav Berger, JUDr. Vojtech Tvrdý a prof. Ján Košecký,
    v roku 2001 – Dr. h. c. prof. PhDr. Richard Marsina a MUDr. Jozef Grossmann, prof. Ladislav Árvay „in memoriam“,
    v roku 2002 – Karol Guleja
    v roku 2004 – Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.,
    v roku 2008 – Magdaléna Rozsivalová rod. Robinsonová „in memoriam“, Hana Hegerová a Ľubomír Feldek,
    v roku 2009 – JUDr. Ernest Žabkay „in memoriam“, Fedor Fridrich Ruppeldt „in memoriam“,
    za rok 2010 – Ján Dadan, st. a Ján Dadan, ml. „in memoriam“, prof. akad. maliar Dušan Kállay a Arieh Klein,
    za rok 2011 – Alexander Lombardini „in memoriam“, Andrej Barčík „in memoriam“ a Ivan Krajíček „in memoriam“,
    za rok 2012 – Mgr. Peter Štanský,
    za rok 2013 – prof. Ing. Milan Dado, PhD., doc. Ing. Milan Novák, PhD.,
    za rok 2014 – Rudo Sikora,
    za rok 2015 – Mgr. Vladimír Šupka.

    Cenu mesta Žilina získali:
    v roku 2009 – Ľudmila (Lida) Mlichová, MUDr. Pavel Radosa „in memoriam“,
    za rok 2010 – akad. maliar Zdeno Horecký,
    za rok 2012 – MUDr. Ivan Hálek, PhDr. Petr Vaňouček,
    za rok 2013 – Mgr. Miroslav Belorid „in memoriam“,
    za rok 2014 – Dežo Hoffmann,
    za rok 2015 – prof. RNDr. Michal Harant „in memoriam“.

    Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina získali:
    v roku 1997 – Martina Tomanová, Jaroslav Slučik, Vladimír Valo, Ján Šutek, Štefan Grega, Ing. Ján Siska, Peter Kadúch, Ján Papp a Emil Pažický,
    v roku 1998 – Ján Lenčo,
    v roku 2008 – PhDr. Soňa Holúbková, akad. mal. Robert Brun, Ing. arch. Antonín Stuchl, akad. mal. Pavel Choma, Anton Šulík st. „in memoriam“ a MUDr. Vojtech Spanyol „in memoriam“,
    v roku 2011 – Ing. Ján Pagáč, Michal Novinski (Michal Ničík), Vlado Bača a Ing. Miroslav Pfliegel, CSc.,
    v roku 2012 – Mgr. František Babiar, Jaroslav Cimbalík, Libor Hodoň, Pavol Krška a Milan Tomášek,
    v roku 2013 – Mgr. Zlatoň Babík, Ing. Pavel Frankl a Ivan Kőhler,
    v roku 2014 – Stano Lajda, Tibor Mahút, Štefan Massányi a Peter Sagan,
    v roku 2015 – Mgr. Peter Cabadaj, MUDr. Štefan Köhler MPH, Ing. Milena Prekopová.  

    Cenu primátora mesta Žilina získali:
    v roku 2009 – Aurélia Humeníková, PhMr. Igor Grossmann, doc. RNDr. Ivan Turek, CSc,
    v roku 2010 – Mgr. Martin Bálik, doc. Martin Šulík, ArtD. a MUDr. Ján Zelník.

V súčasnosti neexistuje systémový mechanizmus oceňovania osobností, čo vytkla návrhu na udelenie čestného občianstva Petrovi Saganovi aj komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, pričom daná predložený materiál nepostúpila na mestskú radu. Komisia ďalej odporúča materiál dopracovať o systémový mechanizmus oceňovania osobností Mesta Žilina. 

Ak ste čítali zoznam pozorne, všimnete si, že Peter Sagan má už od roku 2014 Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina, pričom čestné občianstvo ho pravdepodobne skôr či neskôr neminie.


Prečítajte si viac:


Zdroj: Mesto Žilina - www.zilina.sk