Seniori v Žiline sa stretli s primátorom, diskutovali o ich potrebách


Foto: Seniori v Žiline sa stretli s primátorom, diskutovali o ich potrebách

V zariadení pre seniorov Úsmev včera 22. augusta privítali seniori primátora Igora Chomu. Na priateľskom stretnutí sa primátor zaujímal o potreby starších obyvateľov mesta. Pri tejto príležitosti skontroloval aj činnosť zariadenia.

Mesto Žilina sa snaží pre svojich seniorov vytvárať podmienky, aby mohli aj vo vyššom veku žiť aktívne a plnohodnotne. Kultúrne podujatia zamerané na seniorov, aktivity v denných centrách, tradičné podujatie Jubilanti na radnici či letné hudobné stredy, toto všetko je obľúbené medzi žilinskými seniormi. Okrem týchto akcií sa primátor mesta Žilina venuje seniorom aj na osobných stretnutiach. Jedným z takých bola aj včerajšia návšteva v zariadení pre seniorov Úsmev. „Je dôležité, aby sme našich starších spoluobčanov mali v úcte a zaujímali sa o ich potreby, preto sa v maximálnej možnej miere snažíme vytvoriť im v našom meste podmienky na sebarealizáciu,“ zdôrazňuje Igor Choma.

Seniori budú mať v októbri hneď niekoľko podujatí


Pravidelným a obľúbeným podujatím je stretnutie jubilujúcich seniorov s primátorom na mestskej radnici, ktoré sa nesie v priateľskej atmosfére. V októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším organizuje mesto v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska, miestnym spolkom Slovenského červeného kríža a niektorými mestskými poslancami viacero podujatí pre seniorov v mestských častiach.

Medzi ďalšie obľúbené akcie patria Hudobné stredy v Sade SNP či septembrový Festival seniorov na Mariánskom námestí, ktoré sa konajú v rámci Žilinského kultúrneho leta. Mnohí seniori trávia svoj voľný čas aj v 4 denných centrách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v ktorých môžu oddychovať v komunitnej záhrade, vzdelávať sa v práci na počítači alebo sa zúčastňovať výletov a akcií, ktoré centrá oraganizujú.


Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina