Po 15 rokoch sa dočkali jasle na Veľkej Okružnej výraznej rekonštrukcie


Foto: Po 15 rokoch sa dočkali jasle na Veľkej Okružnej výraznej rekonštrukcie
Galéria: 3 fotky

Dnes slávnostne primátor Igor Choma otvoril zrekonštruované Detské jasle Veľká Okružná. Vykonané práce boli zamerané na sociálne zariadenia, výmenu podláh, elektrickej inštalácie, omietok a vykurovacích telies. Je to prvá väčšia rekonštrukcia od roku 1991, kedy prešli jasle pod správu mesta Žilina. Detské jasle majú k dispozícii voľné miesta.

Počas letných prázdnin prešli Detské jasle Veľká Okružná rekonštrukciou. Stavebné úpravy zahŕňali obnovu hygienických zariadení (umyvární a toaliet) vo všetkých troch triedach objektu, výmena všetkých vykurovacích telies, dverí, zárubní, osekanie omietky a následné aplikácie nových, výmena podláh a elektro inštalácie. Rekonštrukciu financovalo mesto Žilina a Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Cena prác bola vo výške 43 092,05 eura s DPH.                      
                                 
Mesto Žilina má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve zariadenia detských jaslí. Detské jasle Veľká Okružná prešli pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Žilina v roku 1991, dovtedy ich spravoval Okresný ústav národného zdravia. Budova je v prevádzke od polovice 60-tych rokov 20. storočia. Zariadenie poskytuje starostlivosť deťom od 1 roka do dovŕšenia 3 rokov. Celková kapacita v detských jasliach je 50 miest. Poskytuje sa tam starostlivosť aj pre deti so zdravotnou očnou indikáciou na základe posudku odborného lekára. Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko-ortoptické cvičenia, ktoré sú  zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa detí.

V nadväznosti na žiadosť mesta Žilina o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce/mesta súvisiacej s plnením úloh samosprávnych pôsobností, Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo mestu Žilina účelovú dotáciu v sume 10 000 eur.

„Cieľom mesta je pomôcť mladým rodinám, matkám pri uplatnení sa na trhu práce, pri zosúladení pracovného a rodinného života. Snažíme sa o vytvorenie optimálnych podmienok pre zdravý psychický a fyzický vývoj detí umiestnených v zariadeniach detských jaslí,“ dodal pri otvorení Igor Choma.

Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina