V parku Ľudovíta Štúra začali so zatrubnením Všiváku, má isť len o dočasné riešenie


Foto: V parku Ľudovíta Štúra začali so zatrubnením Všiváku, má isť len o dočasné riešenie

Pred niekoľkými dňami sa začali práce na Všiváku v rámci projektu revitalizácie parku Ľudovíta Štúra v Žiline. Ako môžete vidieť na fotografiách, pracovníci momentálne do potoka ukladajú betónové skruže aj za pomoci ťažkej techniky. Zatrubnenie potoka je však podľa nami zistených informácií len dočasné, po skončení prác má byť koryto uvedené do pôvodného stavu.

“Slovenský vodohospodársky podnik v Žiline disponuje právoplatným stavebným povolením na zatrubnenie potoka Všivák (v časti parku Ľudovíta Štúra), ktoré vydal Okresný úrad v Žiline, keďže ide o vodnú stavbu. Mesto viackrát deklarovalo svoj postoj, že nesúhlasí so zatrubnením potoka v časti parku Ľudovíta Štúra, ale kompetentný orgán, ktorým je Okresný úrad v Žiline, rozhodol inak,” uviedol hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.

Prekrytie koryta je dočasné, po skončení prác bude uvedené do pôvodného stavu


Bližšie informácie k prekrývaniu koryta, ku ktorému došlo v týchto dňoch, nám poskytol Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je štátnym podnikom. Podľa vyjadrení by malo ísť len o dočasné prekrytie koryta z dôvodu stavebných prác.

“Slovenský vodohospodársky podnik je správcom toku Všivák v Žiline, avšak práce, ktoré sa v súčasnosti vykonávajú na tomto toku, nerealizuje náš podnik, ale mesto Žilina. Ide o dočasné prekrytie koryta, ktoré súvisí s realizáciou stavebných prác v parku Ľudovíta Štúra. Po ukončení týchto prác bude koryto uvedené do pôvodného stavu,” uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Machava.

Koniec revitalizácie parku Ľudovíta Štúra je plánovaný na 2017

Projekt je rozdelený do 3 fáz, z ktorých prvú začalo mesto Žilina už v roku 2015 a predpokladané ukončenie poslednej fázy plánujeme na september v roku 2017.V budúcom roku počas druhej fázy začíname s výmenou všetkých spevnených plôch, spoločne s elektrickými a vodnými prípojkami. Medzi parkom a hlavnou cestou vyrastie protihluková gabiónová stena, a zároveň bude zrekonštruované kompletné verejné osvetlenie,” uvádza Nadácia Kia Motors Slovakia na svojich stránkach.


“V roku 2017 plánujeme osadiť drobnú architektúru ako lavičky a mobiliár. Jednou z dominánt bude aj vyhliadková veža, odkiaľ bude výhľad na okolitý park. Posledným krokom je finalizácia vodných prvkov a odovzdanie parku do užívania verejnosti,” približuje nadácia plány na budúci rok.

Park má 65 rokov, založil ho Josef Červinka

Park v mestskej časti Bôrik patrí k jedným z mála zelených plôch v relatívnom centre Žiliny, väčšina Žilinčanov ho pozná pod názvom Bôrický park. K jeho premenovaniu došlo v októbri 2012, kedy bola v parku osadená socha Ľudovíta Štúra. Staršie ročníky si park môžu pamätať pod názvom Červinkov park, ktorý park mal podľa jeho zakladateľa - záhradníka Josefa Červinku. Ten ho založil v roku 1941


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu