Mestská polícia hľadá posilu na pozíciu odborného referenta


Foto: Mestská polícia hľadá posilu na pozíciu odborného referenta Foto: ilustračné / zilina-gallery.sk

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na Mestskú políciu Žilina.

Vnútorné a organizačné oddelenie – odborný referent

Predpokladaný termín nástupu 01.09.2016.

Základné požiadavky:

  • kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie (technické zameranie) – 4 roky praxe
  • vodičský preukaz skupiny B
  • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel)
  • flexibilita, kreativita
  • bezúhonnosť

Stručná charakteristika práce:


Zabezpečenie:

  • výstroje pre príslušníkov mestskej polície,
  • agendy súvisiacej s prípravou podkladov k verejnému obstarávaniu a zabezpečovanie
  •  verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní – zabezpečenie ponúk od dodávateľov na dodanie tovarov a služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
  • agendy súvisiacej s evidenciou skladového hospodárstva a evidenciou hnuteľného - hmotného a nehmotného majetku MP
  • prevádzkyschopnosti autoparku MP

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 22.07.2016 na adresu:

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina

alebo na e-mail: hrosovska@mpza.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z..

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: