V žilinskej nemocnici má záujem praxovať 150 študentov, ktorí môžu byť potenciálnymi zamestnancami


Foto: V žilinskej nemocnici má záujem praxovať 150 študentov, ktorí môžu byť potenciálnymi zamestnancami Foto: ilustračné

Povinnú odbornú prax absolvuje každoročne počas letných mesiacov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline takmer dvesto vysokoškolákov študujúcich medicínu a ostatné zdravotnícke odbory. Po ukončení štúdia sa takmer 20 percent z nich v nemocnici aj zamestná.

„Som rád, že študenti si pre absolvovanie praxe vyberajú našu nemocnicu a práve tu môžu premeniť poznatky nadobudnuté počas štúdia do praxe. Potešujúce je i to, že približne 20 percent z nich sa rozhodne v nemocnici aj pracovať,“ uviedol riaditeľ fakultnej nemocnice s poliklinikou Ivan Mačuga.

Jedným zo zamestnancov nemocnice, ktorý tu absolvoval odbornú prax, je lekár Daniel Lúčaník. Pracuje na pediatrickom oddelení.

„Neviem si seba predstaviť inde. Ako lekár tu pracujem už päť rokov. Pediatriu v žilinskej fakultnej nemocnici som si vybral preto, lebo má dobré meno a na pracovisku sú dobré vzťahy, čo je dôležité,“ dodáva Lúčaník.


Žilinská nemocnica poskytuje odbornú prax na 16 oddeleniach. Zo strany medikov je záujem o chirurgické a interné oddelenie, gynekológiu a pôrodníctvo i pediatriu. V odbore ošetrovateľstvo je záujem predovšetkým o chirurgiu a vnútorné lekárstvo, ale aj o liečebňu pre dlhodobo chorých. Odbornú prax absolvujú aj budúci zdravotnícki laboranti, fyzioterapeuti, záchranári a budúce pôrodné asistentky.

„Do 30. júna si podalo žiadosť 150 študentov študujúcich na Slovensku a v susednej Českej republike. O odbornú prax prejavili záujem aj študenti z iných krajín Európskej únie,” doplnila Andrea Holá z referátu. 

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline poskytuje výkon odbornej praxe študentom počas celého akademického roka buď na základe zmlúv s jednotlivými fakultami, alebo na základe predložených zmlúv uzatvorených medzi nemocnicou a vzdelávacími ustanovizňami priamo na meno študenta.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: