Rozkopané chodníky v Žiline - rekonštruuje sa 12 kilometrov plynovodov v 5 stavbách


Foto: Rozkopané chodníky v Žiline - rekonštruuje sa 12 kilometrov plynovodov v 5 stavbách
Galéria: 2 fotky

Viacerí čitatelia sa na nás obracajú s fotografiami, ktoré zachytávajú stav chodníkov v Žiline krátko po vykopových prácach. Väčšina z nich sa domnieva, že ide o finálne povrchové úpravy a chodníky zostanú v poloopravenom stave. Či tomu tak naozaj bude sme zisťovali u spoločnosti, ktorá má na starosti udržiavanie plynovodov. Jej hovorca Milan Vanga nám potvrdil, že tento rok plánuje SPP-distribúcia, a.s., zrekonštruovať 12 kilometrov plynovodov a pripojovacích plynovodov.

Rekonštrukcie prebiehať musia, vždy sú na základe stavebného povolenia a komunikácie s dotknutými orgánmi


Zákon o energetike zaväzuje všetkých prevádzkovateľov distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu je preto nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. “Na základe spomínaného hodnotenia pristupuje naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu, aj k rekonštrukciám plynovodov v Žiline,” uviedol hovorca spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. Milan Vanga-

Spoločnosť vykonáva rekonštrukcie plynovodov vždy na základe platného stavebného povolenia. “To znamená, že vždy komunikuje s dotknutými orgánmi samosprávy v súvislosti so zásadnými terénnymi zásahmi, akými sú aj rekonštrukcie plynovodov. V tomto roku plánuje naša spoločnosť zrekonštruovať celkovo 12 km plynovodov a pripojovacích plynovodov. Práce realizujeme v piatich samostatných stavbách,” spresnil Vanga.

Realizácie plynovodov podľa stavieb a ulíc spolu s predpokladanými termínmi ukončenia

1)    Rekonštrukcia plynovodov Žilina Staré mesto 2. SC. Táto stavba zahŕňa ulice: Juraja Fándlyho, Komenského, A. Bernoláka, Spanyola, Veľká Okružná, J.C. Hronského, Rovniakova, Palárikova. Predpokladaný termín ukončenia: 10/2016
2)    Rekonštrukcia plynovodov Žilina Staré mesto 3. SC. Táto stavba zahŕňa ulice: Suvorova, A. Pietra, Halásova, Kollárova, Veľká Okružná, Daxnerova, J Slottu, Vajanského, Hálkova, Rajecká. Predpokladaný termín ukončenia: 10/2016
3)    Rekonštrukcia plynovodov Žilina Staré mesto 4. SC. Táto stavba zahŕňa ulice: Jesenského, Klemensova, Orolská, Veľká Okružná, J.M. Hurbana, Hodžova, Mydlárska, Na Priekope, Radničná, Horný Val, Pernikárska, Makovického, Bottova, Štúrova. Predpokladaný termín ukončenia: 11/2016
4)    Rekonštrukcia plynovodov Žilina, časť Závodie 1. Táto stavba zahŕňa ulicu: Ul. Pri Rajčianke. Predpokladaný termín ukončenia: 8/2016
5)    Rekonštrukcia plynovodov Žilina, časť Závodie 2. Táto stavba zahŕňa ulice: ul. Školská, Mládeže, Prúty, Družstevná, Drieňová, Orlík. Predpokladaný termín ukončenia: 7/2016

“Našu spoločnosť mrzí, že musí zasahovať do terénneho vzhľadu ulíc a komfortu odberateľov, ktorí budú musieť na istú dobu znášať nepohodlie v podobe nútenej zmeny zdroja energie alebo zásahu do terénneho vzhľadu ulíc, uvedená rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov, ochrany ich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do domácností. Situáciu vnímame veľmi citlivo, preto urobíme všetko pre to, aby sme rekonštrukčné práce, ako aj realizáciu spätných povrchových úprav, čo najviac urýchlili a povrchy odovzdali v požadovanej kvalite. Prosíme obyvateľov dotknutých lokalít o trpezlivosť a zhovievavosť až do ukončenia rekonštrukčných prác,” uzavrel Vanga.

[post]4191 [post]Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu