Zastávke Vodné dielo, eXtreme park hrozí, že ju zrušia. V jej priestore totiž parkujú autá


Foto: Zastávke Vodné dielo, eXtreme park hrozí, že ju zrušia. V jej priestore totiž parkujú autá
Galéria: 2 fotky

Vážení cestujúci,

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. by vás chcel informovať o probléme zablokovania príjazdu autobusu MHD k zastávke “Vodné dielo, eXtreme park” na linke č. 67, ktorý spôsobujú vodiči osobných automobilov už od samotného vybudovania tejto zastávky.

Zastávka “Vodné dielo, eXtreme park” bola uvedená do prevádzky dňa 1.7.2015 ako náhrada zastávky “Vodné dielo, priehradný múr”, ktorá sa nachádzala cca 250 m od prvého vstupu na breh priehrady Vodného diela Žilina, ako aj novovybudovaného športovo - rekreačného centra. Hlavným cieľom jej zriadenia bolo zvýšenie kvality a bezpečnosti prepravy cestujúcich.

Konkrétne, zastávka “Vodné dielo, eXtreme park” disponuje novým zastávkovým prístreškom slúžiacim na ochranu cestujúcich pred poveternostnými podmienkami, ako aj Kasselským obrubníkom, ktorý umožňuje nízkopodlažnému vozidlu zastaviť čo v najtesnejšie blízkosti zastávky a tým zvyšuje bezpečnosť a komfort nástupu a výstupu cestujúcich do/z vozidla. 

Cieľom dopravného podniku je vytvorenie čo najlepšieho dopravného spojenia medzi sídliskami mesta Žilina a Vodným dielom Žilina, ako atraktívnou rekreačnou oblasťou.

S poľutovaním však musíme konštatovať, že naplnenie tohto cieľa nám vo veľkej miere komplikujú neohľaduplní vodiči osobných automobilov, ktorí nerešpektujú dopravné značenie a blokujú príjazd autobusu MHD k zastávkovému zálivu. 


Vodiči automobilov už od samotného vzniku predmetnej zastávky nerešpektujú osadené zvislé dopravné značenie (B34) a vodorovné dopravné značenie (V12a, V12b), ktoré zakazuje státie na pozemnej komunikácii vo vymedzenom území resp. v blízkosti tejto zastávky. Následkom tohto ich konania je zablokovaný príjazd autobusu k zastávkovému zálivu a cestujúci prepravujúci sa linkou č. 67 musia vystupovať (nastupovať) mimo priestoru zastávky a následne prechádzať cez cestnú komunikáciu čo rapídne znižuje ich bezpečnosť. 

Z dôvodu neustáleho nerešpektovania spomínaného dopravného značenia zo strany vodičov osobných automobilov, sme sa rozhodli zvýšiť informovanosť a ich povedomie formou vlastných dodatočných oznamov, ktoré sme osadili na okolité oplotenie a stĺpiky. Oznamy poskytovali informáciu v zmysle zákazu parkovania vozidiel z dôvodu prejazdu autobusu linky č. 67 daným miestom. Žiaľ ani táto forma nemala dostatočnú účinnosť na to, aby prispela k dodržiavaniu dopravných značiek vodičmi osobných automobilov. 

Na záver je možné skonštatovať, že Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. spravil všetky dostupné kroky, aby daný problém s neprejazdnosťou zastávky “Vodné dielo, eXtreme park” vyriešil. 

Napriek vynaloženej snahe sa nám to nepodarilo, a preto reálne hrozí, že zastávka „Vodné dielo, eXtreme park“ nebude obsluhovaná tzn. bude zrušená a do trasy linky č. 67 bude opäť zaradená zastávka „Vodné dielo, priehradný múr“. 

Pokúsime sa však nájsť nové možnosti riešenia pretrvávajúceho problému, pretože na kvalite dopravy, bezpečnosti a spokojnosti cestujúcich nám záleží.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac:Zdroj: DPMŽ