Mesačne rodí v Žiline 110 mamičiek, prípravu však absolvuje iba pätina


Foto: Mesačne rodí v Žiline 110 mamičiek, prípravu však absolvuje iba pätina Foto: ilustračné / aktuality.sk

Priemerná mesačná pôrodnosť v žilinskej fakultnej nemocnici s poliklinikou je 110 pôrodov. Psychofyzickú prípravu z rodičiek absolvuje iba 20 percent.

Ich veková hranica je 28 až 40 rokov. „Rodička pri pôrode s absolvovanou psychofyzickou prípravou porovnateľne lepšie spolupracuje s personálom pôrodnej sály. Taktiež u týchto rodičiek pozorujeme výrazne menej pridružených komplikácií,“ povedal primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Robert Ficek.

Budúce mamičky absolvovaním kurzu získajú teoretické a praktické vedomosti o priebehu hospitalizácie spojenej s pôrodom i o priebehu pôrodu.

„V jednom kurze je najviac 10 žien, ktoré absolvujú pod dozorom certifikovanej pôrodnej asistentky cvičenia pre budúce mamičky. Získajú informácie o ošetrení novorodenca, či o správnom spôsobe dojčenia,“ vymenúva vedúca sestra gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Jarmila Mackovčáková.

Kurz psychofyzickej prípravy v skupinovej forme žilinská nemocnica organizuje od roku 2005. Trvá štyri týždne a okrem budúcich mamičiek ho môžu absolvovať i oteckovia alebo príbuzní rodičky. „Do budúcna plánujeme aj individuálnu formu, reagujeme tak na dopyt a želania budúcich mamičiek ich manželov a partnerov,“ dodáva Mackovčáková.

Prečítajte si viac: