Výstava Slovania na Hornom Považí potrvá až do 23. októbra 2016


Foto: Výstava Slovania na Hornom Považí potrvá až do 23. októbra 2016

Považské múzeum v Žiline pripravilo vo výstavnom priestore v areáli Budatínskeho hradu výstavu približujúcu spôsob života slovanského obyvateľstva v 6. – 10. storočí na Hornom Považí. Výstava je súčasťou bežnej prehliadky hradnej veže a verejnosti je prístupná do 23. októbra 2016.

V priestore Žilinskej kotliny môžeme osídlenie prvými Slovanmi dokumentovať už na rozhraní 5. – 6. storočia. Slovania prišli do tejto oblasti pravdepodobne od severu, cez karpatské priesmyky, z územia dnešného Poľska. Na výstave sú prezentované archeologické nálezy zo sídlisk, pohrebísk a iné druhy nálezov, ktoré dokumentujú pracovné aktivity a bežný život vtedajšej včasnostredovekej spoločnosti. Návštevníci si môžu prezrieť keramické nádoby, pracovné nástroje, poľnohospodárske náradie, zbrane a ďalšie predmety z významných lokalít. Medzi výnimočné exponáty patrí depot kováčskych nástrojov z Vršatského Podhradia. Po prvýkrát bude vystavený depot železných predmetov objavený v roku 2010 na hradisku Veľký vrch pri Divinke. Zaujímavosťou je tiež zmenšený model mohyly. Práve pochovávanie pod mohylami je typické pre Slovanov žijúcich vo včasnom stredoveku na území nášho regiónu. Pripojené texty, mapy a fotografie dopĺňajú potrebné informácie a dodávajú celistvosť prezentovanej téme.

Výstavu autorsky pripravila archeologička Považského múzea v Žiline Mgr. Andrea Slaná.


Prečítajte si viac:Zdroj: PMZA