Európska komisia žaluje Slovensko pre skládku v Považskom Chlmci, žiada pokutu 939 tisíc eur


Foto: Európska komisia žaluje Slovensko pre skládku v Považskom Chlmci, žiada pokutu 939 tisíc eur Foto: ilustračné - zilina-gallery.net

Európska komisia žiada v prípade skládky v Považskom Chlmci Súdny dvor EÚ, aby Slovensku udelil minimálnu jednorazovú pokutu 939 000 eur a tiež dennú pokutu vo výške  6793,80 eura, ktorej vyplácanie má začať dňom vydania rozsudku a trvať až do napravenia stavu. Vysoké pokuty hrozia Slovensku napriek tomu, že skládka už odpad nepríjma.

Problematický je postup uzatvorenia skládky

V žalobe navrhuje Európska komisia pokutu za nerešpektovanie rozsudku Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu z apríla 2013. Práve podľa tohto rozsudku sa musia rozhodnutia o prevádzke skládky prijať v súlade s pravidlami EÚ o ochrane životného prostredia. Cieľom týchto pravidiel je zabrániť ohrozovaniu zdravia ľudí a životného prostredia.

V roku 2013 rozhodol Súdny dvor o tom, že Slovenská republika porušila právo EÚ tým, že schválila prevádzku skládky Žilina – Považský Chlmec bez plánu jej úpravy a bez konečného rozhodnutia o jej prevádzke na základe tohto plánu.

Vysoké sumy jednorázovej aj denných pokút

Požiadavka komisie preto znie, aby na Slovensko Súdny dvor uvalil minimálnu jednorazovú pokutu vo výške 939 000 eur a zároveň dennú pokutu 6793,80 eura. Sakncie komisia navrhla podľa Lisabonskej zmluvy a zohľadňujú trvanie porušenia, stupeň závažnosti a veľkosť členského štátu.

Skládka mala byť pritom podľa európskej smernice o skládkach odpadov z roku 1999 uzatvorená ako nevyhovujúca už do 16. júla 2009. Napriek faktu, že skládka odpad nepríjma, absencia pokrokov v jej uzatváraní v súlade so smernicou vedie Európsku komisiu k návrhu na pokutovanie.

Prečítajte si viac: