Vyjadrenie Mesta Žilina k nákupu osobného automobilu cez verejné obstarávanie


Foto: Vyjadrenie Mesta Žilina k nákupu osobného automobilu cez verejné obstarávanie

Vážení Žilinčania,

dovoľte, aby sme dali na pravú mieru doteraz publikované bulvárne správy o „pochybnej súťaži“ a pod., ktoré boli venované nákupu vozidla pre mesto Žilina. Takže faktograficky:

Služobné motorové vozidlo pre výkon funkcie primátora bolo naposledy kúpené ešte primátorom Jánom Slotom v roku 2001 za 135 617,01 €. Toto vozidlo má najazdené viac ako 685 000 km. Je v stave, kedy ho treba každú chvíľu odstaviť do servisu za účelom opravy. Pre ilustráciu za posledné roky (2016, 2015, 2014) nás toto auto stálo:

2014 - 25 210€
2015 - 31 000 €
2016 (k dnešnému dňu) - 6500 €

Uvedené vozidlo nie len „primátorské“, ale bude slúžiť aj pre iné potreby mestského úradu, tak aby bolo využité efektívne.
Poslanci mestského zastupiteľstva na jeho rokovaní dňa 16.5.2016 schválili v rozpočte mesta vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 80 000 €. Dokonca sa o tejto časti zmeny rozpočtu hlasované osobitne, vzhľadom na jeho citlivosť. Takže poslanci vedeli, čo schvaľujú.

Obstaranie vozidla nebolo žiadnym spôsobom „napriamo“, ale cez elektronické trhovisko, čo je nepochybne najtransparentnejší a najefektívnejší systém obstarania. Mesto nezadávalo parametre vozidla (ako sa to mediálne podsúva, že mesto schválne nadefinovalo také kritériá, aby ich mohol splniť len jeden vopred vybraný uchádzač). Mesto postupovalo jedným z dvoch možných spôsobov na elektronickom trhovisku, a to tak, že si vybralo spomedzi už existujúcich obchodných ponúk z tzv. katalógu ponúk. Je to podobné ako keď si v e-shope kupujete nejakú vec. Je tu však jeden veľký rozdiel, a to ten, že výberom sa táto ponuka stáva len predbežne akceptovanou a okamžite ide notifikácia všetkým relevantným dodávateľom, že nejaký verejný obstarávateľ sa rozhodol predbežne si vybrať ponuku nejakého dodávateľa.Zámerne zdôrazňujem slovo „nejaký“, pretože jeden z princípov elektronického trhoviska je jeho úplná anonymita, až do uzavretia zmluvy. Mesto ako verejný obstarávateľ teda nevie, kto dal konkrétnu ponuku a dodávatelia nevedia, že práve mesto Žilina niečo takéto obstaráva. Objednávateľ a dodávateľ sa fakticky „zoznámia“ až na úplný záver, kedy je automaticky generovaná a zverejnená zmluva. Do procesu obstarávania cez elektronické trhovisko sa teda v priebehu obstarávania nedá žiadnym spôsobom zasahovať, upravovať, zobrať späť a pod.
Mesto si naopak uvedomovalo, že nie je vhodné zužovať súťaž len na jeden konkrétny typ, značku alebo charakteristiku, preto do parametrov dopísalo možnosť ekvivalentného plnenia, čo umožňovalo predkladať aj iné ekvivalentné ponuky.

Ekvivalentná ponuka znamená že vozidlo môže mať rovnaké ale aj lepšie a výhodnejšie kvalitatívne parametre a charakteristiky. Parametre rozširujú predkladanie ponúk aj na vozidlá s najazdeným počtom km od 0 – 4 800. Parameter zápisu hovorí len o tom, že ide o modelový rok v súčasnosti predávaný. Čiže auto mohlo mať pokojne aj menej najazdených km, resp. byť aj novšie. Nie je teda pravda, že by vozidlo malo mať len presne stanovený počet kilometrov alebo presne uvedený dátum prihlásenia do evidencie.

Žiaľ, tým, že sa medializovalo, že ide o „vopred dohodnutú súťaž“, toto podľa nášho názoru mohlo mať vplyv na súťažné prostredie. Mohlo dôjsť k zneisteniu uchádzačov, ktorých uvedené nepravdivé informácie mohli odradiť od predkladania ponúk s vedomím, že by to podľa uvedených informácií mohlo byť aj tak zbytočné. Čo je naozaj škoda, mohli sa „pobiť“ viacerí a znížiť tak vo férovej súťaži cenu.

 

Prečítajte si viac:Zdroj: hovorca mesta Žilina Pavol Čorba