TIK Žilina zorganizovala potulku po tajomných podzemných priestoroch v Žiline


Foto: TIK Žilina zorganizovala potulku po tajomných podzemných priestoroch v Žiline
Galéria: 5 fotiek
V sobotu 30. apríla sa konala aprílová potulka po tajomných podzemných priestoroch žilinských budov. Záujemcovia o nazretie do miest, kde dlho nikto nevstúpil, sa stretli pred Turistickou informačnou kanceláriou a spolu so sprievodcom Michalom Chudíkom sa vydali odhaliť tajomstvá.

V sobotný slnečný deň sme sa ukryli v suteréne budovy Lesy SR, do tmavých podzemných chodieb, v ktorých v minulosti sídlili väznice.  Budova bola postavená v období prvej polovice dvadsiateho storočia, pre účely vtedajšej justície. Cely – kobky, sú pôvodné. Neslúžili na výkon trestu, ale na dočasné zadržanie vyšetrovaných. Niektorí si pamätajú ako väzňom podávali chlieb a cigarety cez zamrežované okná.  Aj po toľkých rokoch bolo  v stiesnených „ samotkách“ cítiť strach a beznádej.

Pokračovali sme v rozhovoroch o praktikách režimu až kým sme neprišli k druhému cieľu potulky, ku krytu civilnej ochrany.  Povedali sme, odkiaľ nám hrozí bezprostredné nebezpečenstvo a vošli sme do miestnosti pre ukrývaných. Dozvedeli sme sa, čo je súčasťou každého plynotesného krytu, nacvičili si nasadenie plynovej masky a prezreli lekárničku, ešte zo sedemdesiatych rokov.  Pri predstave, že pre 120 ľudí boli v kryte dve toalety, sa mnohé ženské účastníčky vydesili.

Prehliadku sme ukončili v budove bývalej Československej obchodnej banky , pozreli sme si priestory, kde stál jeden z najbezpečnejších trezorov. V týchto miestach boli ukryté milióny a hlavne pražské korunovačné klenoty. Očarení, zamyslení a plní dojmov sme sa rozlúčili a mnohí sa už tešia na ďalšiu májovú prehliadku, venovanú športovým inštitúciám v Žiline.

Zdroj: TIK Žilina