V týchto dňoch prebieha štatistický prieskum, môže vás navštíviť pracovník úradu


Foto: V týchto dňoch prebieha štatistický prieskum, môže vás navštíviť pracovník úradu Foto: ilustračné

Mesto Žilina informuje občanov, že Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje v termíne od 21. apríla – 31. mája 2016 „Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov“, ktorého cieľom je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami.

V danom termíne navštívi vybrané domácnosti pracovník ŠÚ SR

Štatistický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2016 „Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT).“ Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. 

V uvedenom období navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácností poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t.č. 041/ 5113 210 - Ing. Alena Babíková.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu