Spoplatnenie parkovania na sídliskách v Žiline - diskusia 25.4.2016


Foto: Spoplatnenie parkovania na sídliskách v Žiline - diskusia 25.4.2016
Jedným z najcitlivejších problémov, ktorý sa týka väčšiny obyvateľov žijúcich na sídliskách, je parkovanie. Pri výstavbe drvivej väčšiny z nich sa totiž nepočítalo s tak vysokým stupňom motorizácie, keďže oveľa menej ľudí vlastnilo v dobe výstavby osobný automobil. Dnes je dopyt po parkovacích miestach takmer dvojnásobný oproti situácii z pred 30 rokov. Čo je riešením vzniknutej situácie?

Diskutovať na tému spoplatnenia parkovania prídu aj odborníci

Na diskusiu Platené parkovanie. Áno alebo nie, ktorá sa uskutoční v rámci festivalu MestoINAK v pondelok 25. apríla 2016 o 17:00 v Nadácii Polis na Mariánskom námestí 31, sú pozvaní poprední odborníci zo Slovenska a Českej republiky. Práve oni predstavia rôzne modely riešenia parkovania v mestách 21. storočia.

Hostia:
Mgr. Petra Kolínská, zastupiteľka hlavného mesta, predsedníčka Výboru pre legislatívu, verejnú správu, protikorupčné opatrenia a informatiku, členka výboru pre dopravu, Praha
Ing. Miroslav Lepeta, predseda Rady asociácie SPA (Slovenská parkovacia asociácia), Martin
Ing. Libor Šíma, podpredseda Rady ČPA (Česká parkovacia asociácia), Praha

Moderuje: doc. Ing. Marián Gogola,PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita

Diskusné okruhy:
Dajú sa parkovacie miesta budovať donekonečna?
Uvedomujeme si, že náklady na používanie automobilu by mal znášať jeho vlastník a nie aj tí, ktorí automobil nevlastnia?
Je spravodlivé investovať toľko verejných prostriedkov do budovania parkovísk na úkor ostatných dôležitých vecí?
Má každý vlastník auta automaticky nárok na parkovacie miesto?
Aký by mal byť ideálny počet áut na obyvateľa?
Môže mesto profitovať aj z verejno-súkromného partnerstva?
A ako sa s týmto problémom vysporiadali v iných mestách na Slovensku a v Európe?

Vstup je voľný.
Vysielanie prebehne aj v priamom prenose na www.livestream.com/nadaciapolis

Miesto: -
Dátum: 25.04.2016 - 17:00