Všimli ste si v meste nadrozmerné reklamy? Tu je dôvod, prečo boli rozmiestnené


Foto: Všimli ste si v meste nadrozmerné reklamy? Tu je dôvod, prečo boli rozmiestnené
Galéria: 2 fotky

Od stredy 20.4. 2016 rána si v centre mesta môžu občania všimnúť nevšednú inštaláciu. Obrovské A-čko pred Domom odborov, nadrozmerná “zapichovačka” v kvetináči pred vstupom na Bottovu ulicu a gigantický pútač, aké používajú cirkusanti, keď prídu do mesta. Všetko sú to reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ktoré svojou formou a spôsobom umiestnenia na ulicu do centra mesta naozaj nepatria.

Na plochách inštalácie sú veľké texty, ktoré citujú jednotlivé výňatky zo Záväznej textovej časti Územného plánu mesta Žilina - 2.18.6 Zásady umiestňovania RIP zariadení. Text hovorí napríklad o tom, že “A-čka sa nesmú umiestňovať na peších ťahoch - priestranstvách”. Aká je však realita? Na ulici Antona Bernoláka, v časti pred Domom odborov, stojí denne aj 12 takýchto zariadení. Svojím umiestnením vytvárajú bariéru na tomto frekventovanom pešom ťahu, znemožňujú plynulý prechod napríklad mamičkám s kočíkmi.

“Snahou inštalácie je občanov upozorniť na nelegálnu reklamu v meste, ktorá sa pre nás stala už samozrejmou. Mali sme pocit, že práve nadrozmernosťou týchto zariadení dokážeme okolo idúceho upútať, prinútiť zamyslieť sa a kriticky uvažovať.”, hovorí Lucia Streďanská, aktivistka z iniciatívy Verejný_smog zaoberajúca sa premnoženou a ilegálnou reklamou v meste.

Paradoxom je, že i napriek umiestnení spomínaného A-čka na ulici A. Bernoláka, ktoré jasne hovorí o zákaze takýchto zariadení, sa na chodníku i napriek tomu našli prevádzkari, ktorý si svoje reklamy bez problému vytiahli. Ich počet sa však zredukoval na polovicu.


“Osveta občanov ohľadom ilegálnej reklamy je zložitý proces. Ešte stále sa stretávame s názormi, že umiestniť komerčnú reklamu na verejné priestranstvo v neprospech chodca je v poriadku. Že však ľudia na ulici nie sú slepí a reklamu dokážu obísť.”, smutne dodáva Streďanská.

Zároveň si však uvedomuje, že reklama je potrebná, no dá sa previesť aj kultivovanejším spôsobom. Inštalácia je súčasťou festivalu verejným priestorov mestoINAK. Nadväzovala na predstavenie Manuálu pouličnej reklamy, ktoré prebehlo v stredu 20.4. 2016 v zasadačke MsÚ. Tento dokument sa snaží hľadať prípustnú mieru, formu a umiestnenie reklamy v pamiatkovej rezervácií mesta.

”Časť manuálu bude premietnutá do záväznej textovej časti Územného plánu v rámci aktuálne obstarávaných Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN-M Žilina ako záväzné regulatívy, a teda ich dodržiavanie bude v prípade schválenia záväzné.”, hovorí Jozef Oswald, riaditeľ Odboru stavebného MsÚ.

Inštalácia bude trvať len 3 dni, v sobotu ráno už budú naše ulice opäť vydané napospas obrovskej komercii, ktorá na občana útočí ozaj odvšadiaľ. Je len na nás, kedy povieme DOSŤ!
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Ing. arch. Lucia Streďanská, Verejný smog