Transformácia vzdelávania sestier späť na stredné školy? V Žiline počet výrazne poklesol


Foto: Transformácia vzdelávania sestier späť na stredné školy? V Žiline počet výrazne poklesol Foto: szshlbokaza.edu.sk

V nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 uviedli predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a lekár Štefan Zelník s členom tohto výboru a lekárom Alanom Suchánkom potrebu vrátiť vzdelávanie zdravotných sestier na stredné zdravotnícke školy. Ako jeden z argumentov zaznel návrh susedného ministra zdravotníctva z Českej republiky, ktorý plánuje navrhnúť, aby zdravotným sestrám stačilo stredoškolské zdravotnícke vzdelanie. “Vyžaduje sa od sestier vysokoškolské vzdelanie, no vysokoškolsky vzdelaná zdravotná sestra tu za ten plat robiť nebude,” uviedol v relácii Suchánek. Ako dodal, na bežný kontakt s pacientom postačuje aj stredoškolské vzdelanie. Sestry s vysokou školou podľa neho nájdu uplatnenie najmä na intenzívnych pracoviskách či vo vedúcich pozíciách, no na bežný kontakt s pacientom stačí aj nižšie vzdelanie.

V Žiline výrazne medzičasom poklesol počet absolventiek zdravotníckej školy

“Súhlasím s kolegom. Naozaj je treba, aby sestra, ktorá študovala vysokú školu, bola v ambulancii praktického lekára? Použime tie vysokokvalifikované sestry na činnosti, ktoré nemôžu robiť sestry so stredoškolským vzdelaním,” doplnil Suchánka Štefan Zelník, ktorý je okrem iného aj poslancom mestského zastupiteľstva v Žiline. Dodal, že v minulosti malo každé väčšie mesto zdravotnú školu, ukázal príklad upadajúceho počtu absolventiek v Žiline.

“Napríklad v Žiline mala štyri triedy a ročne ju ukončilo 160 zdravotných sestier. Boli tak röntgenoví laboranti, detské i všeobecné sestry, pôrodné asistentky. Dnes je jedna trieda a v nej 40 žiakov, ktorí končia ako zdravotní asistenti. Urobili sme zmenu bez toho, aby sme si uvedomili, že nám tieto sestry budú chýbať,” doplnil v relácii Zelník. Kľúčom je aj zatraktívnenie povolania samotného, nastavenie vhodných platových podmienok a zlepšenie pracovných podmienok.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s týmto názorom nesúhlasí

Ako uviedla v stanovistku prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová, podľa komory nie je vhodné vrátiť vzdelávanie sestier na stredné zdravotnícke školy. Odvoláva sa na stanovené kritériá v rámci EÚ, kedy zdravotná sestra musí spĺňať určité kritéria – konkrétne absolvovaných 480 hodín prípravy, rozdelených presnou polovicou na teoretickú prípravu a prax. “Ak nám chýba tisícka lekárov, poveríme sestry, aby robili ich činnosti? Ak sestry chýbajú, treba im vytvoriť vyhovujúce podmienky a správne ich ohodnotiť, potom bude aj záujem o výkon tohto povolania,” uviedla Lazorová.

Ak by bolo dostatok zdravotných asistentov, sestry by neboli potrebné v takom množstve. “Asistentov je v praxi 500. Takmer každý odmieta robiť túto ťažkú prácu a snaží sa študovať na vysokej škole. Tak túto prácu robia sestry, keďže asistentov nemáme. Je to začarovaný kruh, ktorý by mohla vyriešiť motivácia ľudí, aby sa stali zdravotníckymi asistentmi,” doplnila Lazorová.

Prečítajte si viac: