V Žiline by mohla po dobudovaní D1 a D3 klesnúť tranzitná doprava o 30%


Foto: V Žiline by mohla po dobudovaní D1 a D3 klesnúť tranzitná doprava o 30% Foto: ilustračné - stanica.sk
Takýto je jeden z výstupov, ktoré priniesol Územný dopravný generel mesta Žilina. Ten včera 24.3.2016 predstavili na pôde Radnice mesta Žilina. Zostavovateľom generelu je Žilinská univerzita. Ako uviedol jej predstaviteľ Ján Čelko, podľa modelu bude všetka tranzitujúca doprava odvedená práve na diaľnice D1 a D3. “Vrátane tranzitujúcej dopravy od severu a bude pokračovať ďalej na východ. Išla by po D3 až do Hričovského Podhradia a tam by sa napájala na D1 a išla by v smere na východ,” povedal pre TASR Čelko.

Napojenie Žiliny na diaľničnú sieť bude možné z D1 len v Lietavskej Lúčke. “Množstvo vozidiel, ktoré prichádzajú v smere od Bratislavy a budú smerovať do tejto časti Žiliny. Všetko bude vychádzať na diaľničnom privádzači pri Lietavskej Lúčke a bude potom dosť silne zaťažený. Riešením je v prvom rade budovať štvrtú okružnú a prepojiť diaľničný privádzač v Lietavskej Lúčke s cestou I/18 na Šibeniciach. Ideálne by bolo, keby to bolo postavené s ukončením výstavby diaľnice D1,” upozornil Čelko.

Čaká nás aj výmena vozidiel MHD, peniaze bude mesto čerpať z eurofondov

Nemenej významným bodom nového generelu je plánované čerpanie prostriedkov z operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktoré okomentoval prednosta Mestského úradu Igor Líška. “Chceme vymeniť všetky vozidlá mestskej hromadnej dopravy, hlavne trolejbusy. Vybudovať nové depo, vymeniť trakčné vedenie, križovatky na trakčných vedeniach. Takisto to má súvis aj s budovaním cyklotrás. Toto je podporný dokument. Keď bude dobre spracovaný, je to predpoklad na čerpanie európskych peňazí,” uviedol Líška.

Hlavným zámerom generelu je podľa Čelka vytesniť autá z vnutra druhého okruhu - v súčasnosti hlavnej centrálnej oblasti, ktorá by sa potom mala upokojiť. “V podstate by tam mala byť len pešia doprava, cyklistická doprava a dopravná obsluha. Všetci návštevníci centra by mali ostať mimo tohto druhého okruhu. To je základná myšlienka. Samozrejme to so sebou prináša zvýšené nároky napríklad na radiály. Pretože pokiaľ po okrajoch okruhu by boli vybudované parkoviská, tak radiály by boli viac zaťažené. Ale zase aj zjednosmernením okruhu a vytvorením nových komunikácií by doprava mala poklesnúť do takej miery, aby bola aspoň udržateľná,” uzavrel pre TASR Čelko.

Prečítajte si viac: