Pošta Žilina 8 bola sprístupnená pre imobilných občanov


Foto: Pošta Žilina 8 bola sprístupnená pre imobilných občanov

Bezbariérový prístup na pobočku Slovenskej pošty Žilina 8 už dlho trápil imobilných a ťažko telesne postihnutých občanov mesta. Tento problém sa podarilo vyriešiť aj opravením nefunkčnej schodiskovej plošiny. Pobočka Slovenskej pošty Žilina 8 opäť sprístupnila svoje služby imobilným a ťažko telesne postihnutým občanom mesta.

Na podnet občana Františka Mareka, ktorému vo svojom vyššom veku robilo problém vyjsť po dlhých schodoch vedúcich k pošte, sa podarilo opraviť často vandalmi poškodzovanú hydraulickú schodiskovú plošinu. Pre ľudí na vozíku a mamičky s kočíkom sa ešte plánuje pred poštu osadiť tabuľka s telefónnym číslom, ktorým si privolajú pracovníka pošty a ten im poskytne poštové služby priamo na mieste pod schodiskom.

Otázka bezbariérového prístupu k pošte sa riešila v stredu 3. marca 2016 na pracovnom stretnutí, ktorého sa zúčastnili z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Peter Ondrášek, štátny radca a Zuzana Šturdíková, generálna riaditeľka sekcie elektronických komunikácii a poštových služieb, ako aj občan František Marek či zástupcovia Slovenskej pošty Veronika Kopčoková, riaditeľka sekcie správy majetku, Ľubomír Náter, vedúci odboru investícií a údržby nehnuteľností, Zuzana Kličimunková, vedúca Pošty 8 a Eva Valičková, referentka údržby. Za mesto Žilina prišiel Patrik Groma, prvý zástupca primátora.

Po roku 2000 Slovak Telekom, vlastník a zároveň prenajímateľ budovy, v ktorej pošta sídli, realizoval rekonštrukciu vonkajšieho schodiska a terás. V rámci tejto rekonštrukcie zrušil jestvujúcu bezbariérovú šikmú rampu, pretože zaberala príliš veľký priestor. Slovenská pošta v roku 2006 vybudovala hydraulickú schodiskovú plošinu. Kvôli útokom vandalov bola však plošina často poškodzovaná, až nakoniec ostala trvalo nefunkčná.

Slovenská pošta i mesto Žilina dúfajú, že tentoraz už bude nielen plošina, ale aj nová služba privolania si zamestnanca pošty ku schodisku pomocou telefónu, plniť svoju funkciu tým, ktorí to potrebujú.

Prečítajte si viac: