Pošta Žilina 8 bola sprístupnená pre imobilných občanov


Foto: Pošta Žilina 8 bola sprístupnená pre imobilných občanov

Bezbariérový prístup na pobočku Slovenskej pošty Žilina 8 už dlho trápil imobilných a ťažko telesne postihnutých občanov mesta. Tento problém sa podarilo vyriešiť aj opravením nefunkčnej schodiskovej plošiny. Pobočka Slovenskej pošty Žilina 8 opäť sprístupnila svoje služby imobilným a ťažko telesne postihnutým občanom mesta.

Na podnet občana Františka Mareka, ktorému vo svojom vyššom veku robilo problém vyjsť po dlhých schodoch vedúcich k pošte, sa podarilo opraviť často vandalmi poškodzovanú hydraulickú schodiskovú plošinu. Pre ľudí na vozíku a mamičky s kočíkom sa ešte plánuje pred poštu osadiť tabuľka s telefónnym číslom, ktorým si privolajú pracovníka pošty a ten im poskytne poštové služby priamo na mieste pod schodiskom.

Otázka bezbariérového prístupu k pošte sa riešila v stredu 3. marca 2016 na pracovnom stretnutí, ktorého sa zúčastnili z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Peter Ondrášek, štátny radca a Zuzana Šturdíková, generálna riaditeľka sekcie elektronických komunikácii a poštových služieb, ako aj občan František Marek či zástupcovia Slovenskej pošty Veronika Kopčoková, riaditeľka sekcie správy majetku, Ľubomír Náter, vedúci odboru investícií a údržby nehnuteľností, Zuzana Kličimunková, vedúca Pošty 8 a Eva Valičková, referentka údržby. Za mesto Žilina prišiel Patrik Groma, prvý zástupca primátora.

Po roku 2000 Slovak Telekom, vlastník a zároveň prenajímateľ budovy, v ktorej pošta sídli, realizoval rekonštrukciu vonkajšieho schodiska a terás. V rámci tejto rekonštrukcie zrušil jestvujúcu bezbariérovú šikmú rampu, pretože zaberala príliš veľký priestor. Slovenská pošta v roku 2006 vybudovala hydraulickú schodiskovú plošinu. Kvôli útokom vandalov bola však plošina často poškodzovaná, až nakoniec ostala trvalo nefunkčná.

Slovenská pošta i mesto Žilina dúfajú, že tentoraz už bude nielen plošina, ale aj nová služba privolania si zamestnanca pošty ku schodisku pomocou telefónu, plniť svoju funkciu tým, ktorí to potrebujú.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu