Prechádzanie áut po zeleni a chodníkoch? Mestská polícia je občanom nápomocná


Foto: Prechádzanie áut po zeleni a chodníkoch? Mestská polícia je občanom nápomocná
Galéria: 6 fotiek
Foto: čitateľ

Pred niekoľkými dňami sa na nás obrátila čitateľka s prosbou o preverenie podnetu. Podľa jej slov dochádza k častým prejazdom po tráve na Vlčincoch, cestu si skracujú obyvatelia aj taxíky. O vyjadrenie a možný spôsob zabránenia podobným priestupkom sme požiadali aj Mestskú políciu, stanovisko ochotne poskytol zástupca náčelníka MP Žilina Peter Mišejka.

Prechádzanie po zeleni je zakázané, rovnako tak parkovanie

“V prípade zistenia dopravného priestupku na uvedenom mieste vodičovi vozidla hrozí sankcia do 50 €. Okrem dopravného priestupku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina v záujme ochrany zelene a životného prostredia je zakázané jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich, okrem vozidiel a mechanizmov zabezpečujúcich údržbu verejnej zelene,” uviedol zástupca náčelníka.

“V tejto lokalite mesto na jar plánuje osadiť v hornej časti chodníka regulačné stĺpiky,” uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

Mestská polícia zameria kontrolu na toto miesto

Obyvatelia, ktorých sa podobné prípady týkajú, majú možnosť ohlásiť ich na polícii. “V prípade zistenia páchania priestupku poškodzovaním zelene a jazdou po chodníku môžu obyvatelia skutok oznámiť mestskej alebo štátnej polícii, ideálne by bolo aj s fotodokumentáciou obsahujúcou dátum a čas,” doplnil Mišejka. Zároveň dodal, že po podnete zameria Mestská polícia Žilina kontrolnú činnosť aj na uvedené miesto.Prečítajte si viac: