Záujem o Žilinu prejavujú aj spoločnosti z Číny, na meste prebehlo stretnutie so zástupcami


Foto: Záujem o Žilinu prejavujú aj spoločnosti z Číny, na meste prebehlo stretnutie so zástupcami
Zástupcovia významných čínskych spoločností z oblasti energetiky zo Šanghaja sa v piatok 26. februára stretli s vedením mesta na Radnici mesta Žilina, aby sa oboznámili s hospodárskym potenciálom nášho mesta a predstavili možností investícií. Čínske spoločnosti sa venujú najmä moderným technológiám s dôrazom na ochranu životného prostredia a energeticky úsporným budovám.

Mesto Žilina, ako jedno z  hospodársky a dopravne najvýznamnejších miest Slovenska, je zaujímavé pre rôznych zahraničných investorov. Na Radnici mesta Žilina sa v piatok 26. februára 2016 rokovania s primátorom mesta Žilina Igorom Chomom, jeho prvým zástupcom Patrikom Gromom a poslancom mestského zastupiteľstva Jozefom Jurišom zúčastnili zástupcovia významných čínskych spoločností zo Šanghaja. Členmi čínskej delegácie boli: Hu Tianpei – viceprezident spoločnosti Shanghai Electric Environmental Protection Group a hlavný manažér spoločnosti Shanghai Electric Building Energy Efficiency Co., Ltd., Xu Zhenhua – hlavný inžinier spoločnosti Shanghai Electric Environmental Protection Group a hlavný manažér projektového oddelenia spoločnosti Shanghai Electric Environmental Protection Group, Ni Li – asistent hlavného manažéra spoločnosti Shanghai Electric Building Energy Efficiency Co., Ltd., pani Qiu Huifang – vedúca technologického oddelenia spoločnosti Shanghai Electric Building Energy Efficiency Co., Ltd., Chen Lin – manažér strategického rozvoja spoločnosti Shanghai Electric Building Energy Efficiencies, pán Cai – manažér zahraničného obchodu spoločnosti Shanghai LED company. Ďalšími členmi boli Peter Čaplický – senior konzultant spoločnosti Shanghai Electric Building Energy Efficieny a tlmočník z a do čínskeho jazyka, Igor Hečko – spolupracovník spoločnosti Shanghai Electric Group v SR a Ondrej Pokoš – spolupracovník a zástupca spoločnosti Shanghai Electric Group pre SR.

Na programe dňa by mohla byť aj vedecká spolupráca so Žilinskou univerzitou


Členovia čínskej delegácie sa v Žiline zaujímali o úspory energii v oblasti mestského osvetlenia, o situáciu s komunálnym odpadom, plány energetického využitia komunálneho odpadu, ako lacného a obnoviteľného zdroja, v súlade so smernicami EÚ o ekologickom využívaní komunálneho odpadu, o plány mesta vo využití zelených zdrojov energii – solárne zdroje na strechách verejných budov, pripadne budov pod správou mesta. Témou boli aj ďalšie oblasti možnej spolupráce, napr. rozvoj vedecko-technickej spolupráce medzi čínskymi spoločnosťami a Žilinskou univerzitou, prípadne inými vedeckými inštitúciami mesta.

Po skončení rokovania čínska delegácia navštívila Burianovu vežu, kde im pracovníčka Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina priblížila históriu Žiliny a potom delegácia pokračovala vo svojom ďalšom programe.

Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina