Online deň otvorených dverí na FRI prebehne už 3. marca


Foto: Online deň otvorených dverí na FRI prebehne už 3. marca
Nestihol si Deň otvorených dverí Fakulty riadenia a informatiky 13. februára? Nevadí. Pripravili sme pre Teba jedinečnú príležitosť pokecať si online s našimi študentmi, učiteľmi, dekanom i zástupcami úspešných IT firiem o všetkom, čo Ťa zaujíma ohľadom štúdia na FRI.

Pôjde v poradí už o tretí Online Deň otvorených dverí. Predchádzajúce podujatia sa vyznačovali vysokou účasťou i veľkým množstvom zaujímavých otázok.

Čas:
        3. marca 2016 od 16:00 h. do 21:00 h.
Miesto:    online formou chatu na studuj.fri.uniza.sk

Na online DOD môžeš klásť akúkoľvek otázku dekanovi fakulty, prodekanovi pre vzdelávanie, garantom študijných programov, študentom a absolventom fakulty, i zástupcom úspešných IT firiem. Dňa 3. marca od 16:00 h. do 21:00 h. Ti budú na stránke studuj.fri.uniza.sk plne k dispozícii dekan fakulty, študenti a absolventi fakulty, ale aj učitelia a zástupcovia IKT klastra s názvom Z@ict združujúceho úspešné IT firmy pôsobiace v Žilinskom kraji.

Miesto: -
Dátum: 03.03.2016 - 16:00Zdroj: Žilinská univerzita v Žiline