Dnes prebieha na priechodoch pre chodcov akcia zameraná na študentov stredných škôl


Foto: Dnes prebieha na priechodoch pre chodcov akcia zameraná na študentov stredných škôl

Bezpečnosti nemotorových účastníkov na cestách venuje polícia v Žilinskom kraji neustálu pozornosť. Skupina nemotorových účastníkov je veľmi široká – od tých najmenších škôlkarov až po seniorov. Polícia svoje preventívne aktivity zameriava cielene na každú kategóriu chodcov, a to od prednášok a prezentácií po praktickú výchovu a osvojovanie návykov bezpečného správania sa na cestách. V nedávnej minulosti polícia realizovala projekt „Svetlušky“, do ktorého boli zapojení tí najmladší účastníci cestnej premávky. Pravidelne realizuje stretnutia so seniormi, či už priamo v zariadeniach pre seniorov alebo v cestnej premávke, kde zdôrazňuje potrebu najmä nosenia reflexných prvkov. V ostatnom čase polícia zrealizovala dopravno-bezpečnostnú akciu zameranú na chodcov v okolí reštauračných zariadení a pohostinstiev, do ktorej boli zapojení aj prevádzkovatelia týchto podnikov.

Dnes sa polícia zamerala na študentov stredných škôl ako nemotorových účastníkov cestnej premávky. Žilinská župa sa rozhodla v spolupráci s políciou vytvoriť nový projekt Priechody bez nehody.

Cieľom tohto projektu je osloviť stredoškolskú mládež, ktorá môže byť veľmi ľahko účastníkom dopravnej nehody práve na priechodoch pre chodcov. Preto polícia vypracovala prezentáciu najmä na zdôraznenie povinností, ktoré majú študenti ako účastníci cestnej premávky. Prezentáciu distribuoval kraj do všetkých stredných škôl v Žilinskom kraji.

Aby však vedomosti neostali len v teoretickej rovine, aktéri projektu Priechody bez nehody sa rozhodli vybraných študentov strednej školy priamo v uliciach zapojiť do diania a práce polície v cestnej premávke.


“Na vytipovaných priechodoch pre chodcov v meste Žilina sa študenti za účasti príslušníka dopravnej polície mohli priamo presvedčiť o tom, aké je správanie chodcov, či dodržiavajú predpisy tak, ako im prikazuje zákon, ako sa k nim správajú vodiči a podobne. Okrem týchto postrehov a ponaučení mali študenti možnosť pozorne sledovať príslušníka dopravnej polície pri riešení situácií v cestnej premávke,” priblížil riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Žiline Ivan Špánik.

Doplnil tiež, že v spolupráci so Žilinskou župou vypracovali mapu dvanástich najfrekventovanejších priechodov pre chodcov, na ktorých došlo k stretu s chodcami v krajskom meste Žilina.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac:Zdroj: ŽSK