Podniky v Žiline budú po polnoci otvorené len v piatok a sobotu


Foto: Podniky v Žiline budú po polnoci otvorené len v piatok a sobotu Foto: ilustračné - fitnessheat.com
Na základe výhrad prokuratúry mesto pristúpilo k novému systému určenia prevádzkového času v obchode a službách. Po novom už nebude o nočnom prevádzkovom čase rozhodovať mestský úrad, ale pravidlá sa určili všeobecne pre jednotlivé kategórie prevádzok novým všeobecne záväzným nariadením. V praxi to znamená, že podniky s hudbou v ktorých sa podáva alkohol, budú otvorené dlhšie len počas piatkov a sobôt.

“V prevádzkarňach predaja tovaru v obchode s predajom a podávaním alebo predaja a podávania alkoholu a v prevádzkarňach služieb s predajom a podávaním alebo predaja a podávania alkoholu, vo všetkých prípadoch len s akustickou alebo prísluchovou hudbou v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 24.00 hod., okrem piatka a soboty, sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 04.00 hod. nasledujúceho dňa,” uvádza materiál k všeobecnému záväznému nariadeniu. Ak podnikateľ nemá v súčasnosti prevádzkové hodiny, ktoré spĺňajú nové VZN, bude povinný do 30 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vykonať úpravu prevádzkového času.

Problémy majú aj iné mestá, s odporom sa stretli v Bratislave

Žilina nie je jediné mesto, kde dochádza k úprave prevádzkových hodín cez všeobecné záväzné nariadenie. S problematikou určenia pravidiel času predaja v obchode  a času prevádzky služieb formou nového všeobecne záväzného nariadenia reflektujúceho požiadavku normatívnosti na určenie prevádzkového času sa v súčasnosti musí vysporiadať viacero slovenských miest, ktoré postupne prijali alebo prijímajú nové všeobecne záväzné nariadenia upravujúce prevádzkový čas. Ide napríklad o Zvolen, Bardejov alebo Senicu.

Mediálny ohlas zaznamenal takýto návrh v hlavnom meste, kde sa do povedomia verejnosti dostal vďaka nevôli občanov aj podnikateľov. Návrh v Bratislave k dnešnému dňu nebol prerokovaný a schválený. “Vo výnimočných prípadoch bude môcť podnikateľ na základe odôvodnenej žiadosti požiadať mestské zastupiteľstvo o určenie prevádzkového času nad rámec všeobecného prevádzkového času určeného v nariadení,” vysvetľuje materiál k VZN. O každej prípadnej zmene bude musieť vždy rozhodnúť Mestské zastupiteľstvo a to prijatím ďalšieho všeobecne záväzného nariadenia.

Prečítajte si viac: