Finančná komisia Mestského zastupiteľstva odporučila uhradiť dlh milión eur


Foto: Finančná komisia Mestského zastupiteľstva odporučila uhradiť dlh milión eur
Včera 15. februára 2016 sa na Radnici mesta Žilina konalo 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Na zasadnutí, ktoré viedol primátor mesta Žilina Igor Choma, sa zúčastnilo 29 poslancov z 31 členného zboru. Jedným zo zásadných bodov programu bola správa o súdnych sporoch so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o.

Mesto Žilina dňa 18.12.2015 poukázalo sumu vo výške 99.581,76€ (istina) a sumu vo výške 5.972,50€ (trovy konania) z účtu mesta v prospech účtu MIU a sumu vo výške 8.379,19€ (trovy právneho zastúpenia) v prospech účtu právneho zástupcu spoločnosti MIU.

Mesto uhradí aj istiny v iných sporoch


Okrem zaplatenia istiny a úrokov z omeškania, ktoré spolu tvoria takmer milión eur, odporučila finančná komisia uhradiť aj istiny v ďalších sporoch. Tento krok by mal zabrániť narastaniu úrokov z omeškania. “Tento problém vznikol už v roku 1996, kedy primátor mesta Ján Slota podpísal mandátnu zmluvu o vykonávaní investorských, inžinierskych a poradenských prác s Mestským investorským útvarom, s.r.o. platnú do roku 2005, ktorá bola vtedy predĺžená do roku 2015. Primátor mesta Ivan Harman však zmluvu v roku 2009 jednostranne zrušil ako pre mesto nevýhodnú. To vyvolalo kolotoč súdnych pojednávaní. Finančná komisia odporučila  uhradiť úroky z omeškania vo výške 913 953,12 € + trovy exekučného konania a ďalšie opatrenia, napr. už v začatých súdnych konaniach uhradiť istinu, z dôvodu nenarastania úrokov z omeškania. Záležitosť ešte nie je ukončená,” uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Žilina