Do Žiliny mieri INOFEST 2024. Získajte inšpiráciu, kontakty a nový pohľad na dôležité témy!


Foto: Do Žiliny mieri INOFEST 2024. Získajte inšpiráciu, kontakty a nový pohľad na dôležité témy!
Galéria: 50 fotiek

Do Žiliny prichádza jedinečný festival inovácií, spolupráce a networkingu, ktorý nesie príznačný názov INOFEST. Piaty ročník podujatia privíta účastníkov a hostí v priestoroch Vzdelávacieho strediska KIA v Gbeľanoch pri Žiline v dňoch 17. a 18. septembra.

Výnimočný festival privedie na jedno miesto kľúčové postavy zo sveta inovácií, ktoré budú s účastníkmi zdieľať svoje skúsenosti a úspešné stratégie, ale aj výzvy, ktorým počas rokov čelili. Dvojdňovú akciu organizuje združenie INOVATO.

Témy, ktoré rezonujú v podnikateľskom a vedeckom svete

Umelá inteligencia (AI) sa ako téma roku 2024 výrazne zapísala do agendy inovačného sektora a na INOFESTe jej bude venovaná osobitná pozornosť a priestor. Poprední experti na túto tému ako Mária Bieliková, Libor Bešényi, alebo Vladimír Šucha predstavia pohľady na etické a technologické otázky súvisiace s implementáciou umelej inteligencie do podnikových procesov a jej dopad na budúci vývoj jednotlivcov a spoločnosti.

Veľkou témou bude vesmír ako príležitosť pre slovenskú vedu a firmy. Bude sa diskutovať o možnostiach zapojenia slovenských spoločností a výskumu do aktuálnych a budúci domácich a medzinárodných projektov. Zástupcovia priemyslu a akadémie budú mať príležitosť preskúmať možnosti spolupráce v rámci globalizujúceho sa vesmírneho sektora. Privítame domácich hráčov M2M Solution, Space scAvengers či Groundcom, ako aj zástupcov štátnych inštitúcií ako je Slovenská vesmírna kancelária a ďalších. 

Špeciálnym hosťom pre túto tému bude popredná slovenská vedkyňa a astrobiologička Michaela Musilová, ktorá v rámci prednášky a samostatnej besedy predstaví svoj osobný a profesionálny život, úspešné misie, spoluprácu s NASA a plánované projekty.

Re-lokalizácia výroby a intenzívna automatizácia a robotizácia sa stávajú kľúčovými stratégiami pre zvyšovanie efektivity a konkurencieschopnosti výrobných procesov. Trendy v oblasti zavádzania robotov do priemyselnej výroby predstaví František Duchoň z Národného centra robotiky. O tom, že aj na Slovensku sa rodia zaujímavé a konkurencieschopné projekty a inovácie svetovej úrovne, presvedčí účastníkov Peter Tkáč zo Spinbotics.

Cirkulárna ekonomika a modularita prinášajú inovatívne prístupy, ktoré umožňujú efektívne využívanie zdrojov a zníženie odpadu prostredníctvom flexibilných a opakovateľných dizajnov. Stanislav Martinec, zakladateľ spoločnosti KOMA Modular, ktorá je lídrom v oblasti modulárnych stavieb a konceptov modularity, porozpráva viac o možnostiach, ktoré tieto inovácie prinášajú pre našu budúcnosť.

Pomoc sociálne a zdravotne znevýhodneným skupinám

INOFEST oceňuje silu komunít a ich význam pre spoločnosť. Rozvíjanie komunít a podpora spolupráce medzi jednotlivcami a organizáciami vytvárajú dynamické prostredie pre inovácie, zdieľanie poznatkov a dosahovanie spoločných cieľov. Preto aj toto podujatie bude miestom, kde sa budú riešiť témy tretieho sektora, sociálnych inovácií a možností, ako vytvoriť spôsob spolupráce a pomoci pre sociálne alebo zdravotne vyčlenené a odkázané skupiny. 

Inšpirácie od skúsených podnikateľov

Druhý deň programu bude venovaný inšpiráciám z biznisu, kde úspešní slovenskí podnikatelia ako Artur Gevorkyan, Ľubomír Klieštik, Simona Kubán Dajana Rodriguez, Richard Zavadil a Adam Bednář zdieľajú svoje skúsenosti, úspechy a výzvy počas svojej dlhoročnej kariéry. Workshopy na vybrané témy ponúknu účastníkom možnosť získať hlbšie a praktickejšie informácie, vedomosti, odporúčania a kontakty. 

Súčasťou podujatia bude aj expozičná časť, kde sa predstavia inovatívne firmy ako eROBOTS, ŠVEC GROUP, EIT Manufacturing HUB – STU, Bizzcom, Sharvan Bike, Spinbotics, H2GP PRO či MeltFlex.

INOFEST 2024 je nielen platformou na zdieľanie vedomostí a skúseností, ale aj príležitosťou na rozšírenie profesionálnych kontaktov a získanie inšpirácie. S viac ako 200 očakávanými účastníkmi, medzinárodnými rečníkmi a vystavovateľmi bude INOFEST miestom, kde by ste určite nemali chýbať.

Viac informácií získate na www.inofest.sk.

Zdroj: Inzercia/PR článok