Projekt rozšírenia ulice Vysokoškolákov je už v príprave. Mesto Žilina zaň zaplatí 200-tisíc eur


Foto: Projekt rozšírenia ulice Vysokoškolákov je už v príprave. Mesto Žilina zaň zaplatí 200-tisíc eur

Ulica Vysokoškolákov patrí medzi najvyťaženejšie komunikácie v Žiline. Vedenie mesta preto rozhodlo, že ju rozšíri štvorpruhovú cestu. Samospráva podpísala v máji tohto roka zmluvu na zhotovenie projektovej dokumentácie k stavbe. Hodnotu zákazky odhadovali na 228-tisíc eur, no nakoniec zvíťazila o niekoľkotisíc eur nižšia ponuka

Cestu by mali rozšíriť od konca existujúceho štvorpruhového úseku ulice Vysokoškolákov po napojenie na Rosinskú cestu. To má priniesť kvalitnejšie podmienky pre dopravu v meste, zvýšiť plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej premávky. 

Projekt rozšírenia ulice Vysokoškolákov bude pripravovať bratislavská spoločnosť Valbek SK. Hotová by mala byť budúci rok vo februári. Uvedená firma zároveň bude vykonávať inžiniersku činnosť pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia. Mesto za to zaplatí necelých 200-tisíc eur

Samospráva zároveň vyhlásila ďalšie dve verejné obstarávania na technické štúdie, ktoré by riešili úpravu stykovej križovatky ulice Vysokoškolákov s ulicami Tajovského a Vojtecha Spanyola a stavebné úpravy okružnej križovatky ulíc Vysokoškolákov a Univerzitná.

Prečítajte si viac: