Túlavé psi - problém, ktorí musia riešiť obce aj zo zákona


Foto: Túlavé psi - problém, ktorí musia riešiť obce aj zo zákona
Takmer denne nám telefonujú ľudia z okolitých obcí ohľadne túlavých psov, prosia nás, aby sme ich zobrali do útulku, nevedia, čo s nimi majú robiť. My však z kapacitných dôvodov nemožeme riešiť túlavých psov zo všetkých okolitých obcí. V prvom rade musíme umiestnovať psov odchytených MP Žilina a ak máme voľné miesto, berieme aj psov mimo Žilinu, ktorí to súrne potrebujú, aj takých u nás už bolo veľa. Problém túlavych psov sú povinné už aj zo zákona riešiť samotné obce, takže občania by sa mali obracať na svojich starostov. Ak občania nebudú na starostov tlačiť, nič sa nezmení.

O tejto povinnosti obce hovorí Zákon o veterinárnej starostlivosti 37/2007 novelizovaný v roku 2011 zákonom 342/2011, kde sa v paragrafe 22 ods. 7 hovorí: “Štát a obce zriaďujú, prevádzkujú podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá” a ods. 8 hovorí: “Obce sú povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce.”

Starostovia môžu zriadiť svoje vlastné útulky alebo karanténne stanice, alebo sa dohodnúť s iným zariadením na odchyte a umiestnení psov. Nič ale nie je zadarmo a tak starostovia s týmto problémom, nič nerobia s odôvodnením, že na tento problém nemajú financie a odkážu ľudí, aby zavolali nám, ale my zázraky robiť nevieme


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Útulok Žilina