Mesto by malo byť pripravené na zimnú údržbu ciest a chodníkov


Foto: Mesto by malo byť pripravené na zimnú údržbu ciest a chodníkov

Žilinu dnes navštívila prvá snehová prikrývka, mesto je však pripravené na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev počas najbližších zimných mesiacov. Zimnú údržbu v meste Žilina v zmysle Operačného plánu zimnej údržby zabezpečuje spoločnosť Žilinské komunikácie a. s. Pre občanov je opäť k dispozícii nepretržitá dispečersko-spravodajská služba, na ktorej môžu nahlasovať problémy s prejazdnosťou ciest alebo chodníkov.

Zmluvná spoločnosť Žilinské komunikácie a. s. počas najbližších zimných mesiacov vykonáva podľa potreby posýpanie povrchu vozoviek inertným a chemickým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest a frekventovaných ulíc s premávkou mestskej hromadnej dopravy. Mesto Žilina zabezpečuje zimnú údržbu ciest v celkovej dĺžke 255 km a peších komunikácií v celkovej dĺžke 62 km. V tomto roku má mesto Žilina na skládke posypového materiálu v areáli firmy Žilinské komunikácie k dispozícii približne 650 ton inertného posypového materiálu a 950 ton (+500 ton v zálohe) chemického posypového materiálu.

Pre občanov je k dispozícii nepretržitá dispečersko-spravodajská služba V prípade, ak sa na nejakých miestach vyskytnú problémy s prejazdnosťou ciest či chodníkov, môžu ich občania nahlasovať na nepretržitú dispečersko-spravodajskú službu na tel. čísle: 041/ 565 23 71. Dispečersko-spravodajská služba je už k dispozícii, a to od 21. 11. 2015. Mesto Žilina upozorňuje na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2009 Zimnú údržbu chodníkov a ostatných verejných priestranstiev priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré nie sú zahrnuté v Operačnom pláne, sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2009 povinní zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností.

Zimnú údržbu parkovísk sú povinní zabezpečiť príslušní zmluvní nájomcovia. Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa rozumie taký stav povrchu komunikácie, aby bola možná bezpečná premávka na komunikáciách a chôdza na chodníkoch pre peších pri zvýšenej opatrnosti, s ohľadom na okamžitú poveternostnú situáciu a technicko-stavebný stav komunikácie, pričom vodič aj chodec by mali byť patrične vybavení na pohyb v zimnom období, hlavne však vhodnou obuvou.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: