Od roku 2016 príde nový sadzobník pokút za prekročenie rýchlosti. Pokuty môžu byť miernejšie


Foto: Od roku 2016 príde nový sadzobník pokút za prekročenie rýchlosti. Pokuty môžu byť miernejšie Foto: ilustračné

Ministerstvo vnútra pripravuje od roku 2016 zmeny v pokutách pri prekročení rýchlosti. Aktuálny sadzobník by sa mal zmeniť na tri kategórie. Aktuálne platný sadzobník nájdete v nasledujúcej tabuľke:

V obci Mimo obce
do 6 km/h
napomenutím
do 6 km/h
napomenutím
nad 6 do 10 km/h
20 eur nad 6 do 15 km/h
20 eur
nad 10 do 15 km/h
40 eur
nad 15 do 25 km/h
40 eur
nad 15 do 19 km/h
50 eur
nad 25 do 29 km/h
50 eur
nad 19 do 25 km/h
80 eur
nad 29 do 35 km/h
100 eur
nad 25 do 30 km/h
140 eur
nad 35 do 40 km/h
200 eur
nad 30 do 35 km/h
200 eur
nad 40 do 45 km/h
300 eur
nad 35 do 40 km/h
280 eur
nad 45 do 50 km/h
400 eur
nad 40 do 45 km/h
360 eur
nad 50 do 55 km/h
500 eur
nad 45 do 50 km/h
440 eur
nad 55 do 60 km/h
650 eur
nad 50 do 55 km/h
540 eur
nad 60 km/h
predložiť
nad 55 do 60 km/h
650 eur


nad 60 km/h
predložiť

Tento sadzobník má byť od roku 2016 minulosťou. Vracia sa pojem maximálna možná pokuta v blokovom konaní. Po novom sa prekročenie rýchlosti bude deliť na tieto tri skupiny:

I.skupina: prekročenie rýchlosti o 20 km/h a menej v obci / o 30 km/h mimo obce:

Maximálna pokuta bude 50 eur a bude na zvážení policajta akú sumu udelí. Závažnosť dopravného priestupku určí samotný policajt na mieste. Ak sa rozhodnete posunúť vec na správne konanie hrozí vám pokuta až 100 eur, ku ktorej musíte prirátať aj trovy konania (16 eur).


II.skupina: prekročenie rýchlosti o 21-50 km/h v obci / o 31 - 60 km/h mimo obce:

Maximálna pokuta bude medzi 30 až 400 eur v blokovom konaní. V prípade priestupkového konania to bude 150 až 600 eur + trovy konania.

III.skupina: prekročenie rýchlosti o 50 km/h a viac v obci / o viac ako 60 km/h mimo obce:

Maximálna pokuta bude v rozmedzí 250 až 800 eur v blokovom konaní, alebo 500 až 1 000 eur v priestupkovom konaní + zákaz činnosti na 6 mesiacov až 3 roky.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu