Cena za urbanizmus putuje do Žiliny. Porota ocenila diela zamerané na efektívne využívanie územia


Foto: Cena za urbanizmus putuje do Žiliny. Porota ocenila diela zamerané na efektívne využívanie územia Foto: Facebook/Mesto Žilina

Žilina získala Cenu za urbanizmus. Ide o o cenenie, ktoré udeľuje Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pri Spolku architektov Slovenska. Do 7. ročníka celoštátnej súťaže sa mohli zapojiť najhodnotnejšie urbanistické diela vyhotovené v posledných štyroch rokoch.

Oceňované sú urbanistické, územnoplánovacie alebo krajinárske diela, ktoré významne prispievajú k usmerňovaniu, riadeniu, tvorbe urbánneho a krajinného prostredia na Slovensku a k rozvoju urbanizmu a územného plánovania ako profesionálnej tvorivej činnosti.

„Súťaž sa nezameriava na realizované diela, ale na koncepcie, vízie, štúdie a metodicky inovatívne diela, ktoré hľadajú najefektívnejšie a najkvalitnejšie riešenie a využívanie územia,“ spresňuje žilinská samospráva na svojom webe. 

Do súťaže sa zapojilo päť návrhov zo Žiliny, z ktorých objednávateľom štyroch bolo mesto Žilina. Porota zároveň ocenila aktívny prístup samosprávy pri využívaní urbanistických súťaží a štúdií pre usmerňovanie obnovy a rozvoja mesta.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu