Rodičia, skontrolujte deťom mobily. Skupina na sociálnej sieti ich vystavuje pornu aj videám z vrážd


Foto: Rodičia, skontrolujte deťom mobily. Skupina na sociálnej sieti ich vystavuje pornu aj videám z vrážd Foto: freepik.com

Máte prehľad o tom, s kým vaše deti komunikujú cez mobil? „Přidej co nejvíc lidí“ – taký názov nesie skupina na sociálnej sieti WhatsApp, ktorá sa šíri medzi žiakmi základných škôl na Slovensku. Po zapojení sa do konverzácie sú deti vystavené pornografickému obsahu, no aj videám zobrazujúcich vraždy či samovraždy.

Na rizikový skupinový čet, ktorý vznikol najneskôr v auguste tohto roka, upozorňuje všetkých rodičov Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Skupinu nie je možné vyhľadať na základe vlastného konania, do uzavretého kruhu jej členov sa žiaci dostanú formou pozvánky. Ako náhle sa však do nej zapoja, pod nátlakom a vyhrážkami sú nútení k ďalšiemu šíreniu skupiny medzi kamarátmi. Ako teda zabrániť tomu, aby sa vaše deti nestali súčasťou tohto bludného kruhu?

Odporúčania pre zákonných zástupcov:

  • skontrolujte deťom mobilné telefóny a preverte, v akých skupinách komunikujú,
  • ak zistíte, že sa nachádzajú v skupine s podozrivým alebo nelegálnym obsahom, situáciu nahláste polícii,
  • preverte aj to, či dieťa v skupine už komunikovalo a aké informácie o sebe prezradilo,
  • po nahlásení na polícii a vykonaní potrebných úkonov, alebo po zistení, že nejde o nelegálny obsah, môžete skupinu opustiť a zablokovať,
  • poučte deti o type informácií ktoré nesmú na sociálnych sieťach zdieľať (napríklad meno, adresa, vek, trieda, ktorú navštevujú, akékoľvek fotografie, vrátane fotografií z dovoleniek),
  • oboznámte sa s pokročilejšími možnosťami riadenia obsahu na konkrétnej sociálnej sieti,
  • na ochranu mobilných zariadení je možné použiť aj aplikácie rodičovskej kontroly, ktoré dokážu obmedziť prístup dieťaťa k istým typom aplikácií.

Rezort školstva zároveň dôrazne upozorňuje zákonných zástupcov, aby v prípade kontaktu s nelegálnym obsahom svojpomocne nevytvárali zálohy a dôkazy. Podľa platnej legislatívy je takéto konanie v spojitosti s detskou pornografiou trestné, preto akúkoľvek manipuláciu s obsahom nechajte na políciu!

Prečítajte si viac: