Pijú víno, zapáchajú a robia neporiadok. Bezdomovci sú v Žiline problém, aké riešenia ponúka mesto?


Foto: Pijú víno, zapáchajú a robia neporiadok. Bezdomovci sú v Žiline problém, aké riešenia ponúka mesto? Foto: Facebook

Žilinskí bezdomovci majú radi lokality ako Hlinkovo či Mariánske námestie. V zimných mesiacoch je to zase vlaková stanica, odkiaľ ich však ženú preč. Príčinou je najmä nevhodné správanie či zápach, ktorý šíria. 

Rovnaký problém je s nimi aj v centre Žiliny. „Okupujú“ lavičky a neraz sa hrabú v odpadkových košoch v ich bezprostrednej blízkosti. Takéto správanie neuniká ani pozorným očiam Žilinčanov, ktorí si potom na lavičky v centre mesta odmietajú sadnúť. Netreba zabudnúť ani na nepríjemné pachy, ktoré sa šíria v okolí farského kostola. 

Keď si to zhrnieme, nie je to dobrá vizitka pre Žilinu, nepomáha to ani turizmu. Preto sme oslovili vedenia mesta a spýtali sme sa dve základné otázky - ako vnímajú túto problematiku a aké riešenia ponúkajú?

Ako mesto vníma problematiku bezdomovcov v Žiline?

„Postupne k nám prichádza zimné obdobie, ktoré býva sprevádzané častejšie aj otázkami týkajúcimi sa ohľadne ľudí bez domova v našom meste. Mnohým z nás na jednej strane, nie je ich ľudský osud vôbec ľahostajný. Dokážeme sa, ak je to v danej chvíli z našej strany možné, pri nich zastaviť, nakrátko sa s nimi porozprávať, venovať im nejaké to jedlo, oblečenie či úprimný pozdrav,“ vyzýva mesto Žilina.

Vedenie krajského mesta na druhej strane chápe, že niektorí ľudia negatívne vnímajú jedincov, ktorí celý čas len presedia na námestí na lavičkách, robia okolo seba väčší hluk či neporiadok, konzumujú alkohol alebo víno.

„Byť človekom bez skutočného zázemia, bez strechy nad hlavou, je vlastne ľudskou tragédiou, z ktorej sa častokrát títo ľudia bez našej aktívnej pomoci sami nedostanú von. Pre niektorých z nich, je to beh na dlhé trate. Nemožno sa preto na ľudí bez domova pozerať akoby „cez prsty“, ale ako na ľudí, ktorým treba určite pomôcť a prinavrátiť im tak ich ľudskú dôstojnosť,“ píše mesto.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Problém sa ich premiestňovaním vraj nevyrieši.

Na území mesta Žilina sa nachádza približne 200 osôb bez domova. Podľa samosprávy je im zo strany hliadok mestskej polície v Žiline venovaná náležitá pozornosť, sú na svoje konanie upozorňované a v prípade, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok, sú objektom zákrokov.

Mesto Žilina si plne uvedomuje, že prítomnosť ľudí bez domova mnohým obyvateľom prekáža, no zanedbaným vzhľadom, zápachom, stavom pod vplyvom alkoholu, hlučnejším vystupovaním a prehľadávaním smetných nádob, sa tieto osoby nedopúšťajú žiadneho protiprávneho konania a nie je možné obmedzovať pohyb ľudí bez domova na akomkoľvek mieste. Problém nerieši ani vykazovanie z určitých miest a presúvanie z miesta na miesto, mimo zrak obyvateľov.“ 

Aké konkrétne kroky mesto tento rok podniklo alebo sa chystá podniknúť v nadväznosti na túto problematiku?

Mesto informuje, že najjednoduchšou možnosťou, ako im môže hocikto pomôcť, je nasmerovať ich do Domu charity sv. Vincenta na Bratislavskej ul. č. 27. Tam môže človek bez domova každú noc využiť služby charitnej nocľahárne. Počas pracovných dní je im k dispozícii aj nízkoprahové denné centrum, v ktorom si okrem iného môžu vykonať aj svoju osobnú hygienu, dostať čisté oblečenie, teplú polievku či pečivo. 

V neposlednom rade, svoje existenčné problémy môžu riešiť v rámci špecializovaného sociálneho poradenstva. „Mesto Žilina finančne prispelo na rok 2023 z rozpočtu mesta na fungovanie nízkoprahového denného centra sumou 60 021 eur. Diecézna charita Žilina od 11. novembra 2021 rozšírila paletu svojich služieb o zaujímavú formu pomoci ľuďom bez domova a to vo forme Hlineného dukátu,“ uvádza mesto.

Táto pomoc nemôže byť zneužitá na alkohol či iné závislosti. Hlinený dukát ako alternatívne platidlo si v Dome charity sv. Vincenta môže človek bez domova vymeniť okrem jedla, potravinového balíka a polievky aj za služby, ako napríklad pranie, nocľah či osobnú hygienu.

Projekt je primárne určený na pomoc ľuďom žijúcim na ulici, ktorí sú kvôli neľahkým životným okolnostiam nútení pýtať si peniaze od okoloidúcich. Zároveň sa tak hlinený dukát stáva účinným nástrojom, ktorý je nápomocným pri celospoločenskom riešení problematiky žobrania a bezdomovectva, a stáva sa sekundárne aj pomocou pre všetkých ľudí, ktorí chcú pomáhať rozumne a s láskou.


Prečítajte si viac: