Štátny stavebný dohľad preveril výstavbu novej haly Sungwoo Hitech, vyjadrilo sa aj mesto Žilina


Foto: Štátny stavebný dohľad preveril výstavbu novej haly Sungwoo Hitech, vyjadrilo sa aj mesto Žilina Foto: ilustračné - doprastav.sk

Výstavba ďalšej haly spoločnosti Sungwoo Hitech nie je v rozpore s územným plánom, napriek tomu spoločnosť nemala príslušné povolenia pre jej začatie. Rozšírenie výroby prinesie približne tristo nových pracovných miest, spoločnosť o svojom zámere informovala radnicu. V médiach sa objavila informácia o tom, že výstavba tejto haly je v rozpore s Územným plánom mesta Žilina.

“Nie je to pravda, pretože táto oblasť je definovaná ako zmiešané územie, výroba v sekundárnom sektore (priemysel – značené sivou farbou), ale aj ako oblasť občianskej vybavenosti (značené fialovou farbou). To znamená, že zámer na rozšírenie výroby spoločnosti Sungwoo Hitech môže byť v tejto lokalite umiestnený a je funkčne v súlade s Územným plánom mesta Žilina, ktorý je schválený poslancami Mestského zastupiteľstva v Žiline,” uvádza mesto Žilina v tlačovej správe prostredníctvom hovorcu Pavla Čorbu.

Spoločnosť nemá platné povolenia

Napriek tomu, že Sungwoo Hitech teda môže podľa vyjadrenia mesta na danom pozemku v bývalom areáli Doprastavu halu postaviť v súlade s územným plánom, nemá platné povolenia. Do tej doby musí stavbu pozastaviť a požiadať o dodatočné stavebné povolenie.

“Dnes 29. októbra 2015 bol v uvedenej lokalite vykonaný Štátny stavebný dohľad, ktorý potvrdil, že spoločnosť začala s výstavbou novej výrobnej haly bez príslušných povolení. V rámci kontroly bolo stavebníkovi nariadené zastaviť všetky nepovolené stavebné práce do právoplatného rozhodnutia Stavebného úradu v Žiline v predmetnej veci. Následne bude stavebník vyzvaný, aby predložil Stavebnému úradu v Žiline žiadosť o dodatočné stavebné povolenie,” dopĺňa mesto.

Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu