Žilinská univerzita začína nový školský rok. Vzdelávať bude takmer 8-tisíc mladých ľudí


Foto: Žilinská univerzita začína nový školský rok. Vzdelávať bude takmer 8-tisíc mladých ľudí
Galéria: 3 fotky
Foto: UNIZA

V pondelok 25. septembra sa na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) uskutočnilo slávnostné otvorenie nového akademického roka pre takmer 8000 študentov. Za 70 rokov svojej existencie ju ukončilo 90 000 absolventov.

„Najväčšou výhodou zo sedemdesiatročnej histórie je, že sa naša Alma mater úspešne adaptovala na potreby súčasti. Vzdelávanie najmä mladej generácie je práca vo verejnom záujme. Prioritou zostáva spolupráca so štátnymi inštitúciami a praxou,“ povedal rektor žilinskej univerzity Ján Čelko s tým, že za kvalitou vzdelávacej inštitúcie stoja predovšetkým ľudia.

Poďakoval preto všetkým svojím predchodcom, kolegom, učiteľom, zamestnancom i študentom, ktorí boli a sú pevnou súčasťou akademického života UNIZA. „Želám našej univerzite múdrosť, ktorá načrtne humánnejšie limity ľudského prežívania ponukou nových hodnôt, zmyslu života i orientáciou na takú kvalitu, ktorá bude zodpovedať potrebám človeka postmodernej spoločnosti,“ doplnil  rektor UNIZA.

Slávnostného otvorenia nového akademického roka sa v Aule DATALAN zúčastnil aj primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. Atmosféru spríjemňoval kultúrny program, v ktorom sa predstavilo komorné zoskupenie mladých hudobníkov AdHoc Orchestra.
Prečítajte si viac: