Trápi ich úzkosť, depresia aj narušený sebaobraz. Deťom v Žiline pomáhajú v Centre poradenstva a prevencie


Foto: Trápi ich úzkosť, depresia aj narušený sebaobraz. Deťom v Žiline pomáhajú v Centre poradenstva a prevencie

Poradenské zariadenie v Žiline má už viac ako 50-ročnú históriu. Aj keď sa časom jeho charakter menil, podstatným zostáva jediné, a to aktívna pomoc klientom, ktorí sa ju rozhodli vyhľadať pre seba či svojich blízkych. Dosiaľ bola deťom i mládeži dostupná v troch rôznych pracoviskách v rámci Žiliny. To sa však 13. septembra 2023 podarilo zmeniť.

Centrum poradenstva a prevencie (CPP) v Žiline totiž za účelom zefektívnenia starostlivosti otvorilo na ulici Antona Bernoláka (oproti Krajskej knižnici v Žiline) nové priestory, kde klienti nájdu pomoc pod jednou strechou. V centre mesta sa tak aktuálne nachádza celý 29-členný tím odborníkov. Jeho súčasťou sú psychológovia, sociálne a špeciálne pedagogičky, logopedička, kariérová poradkyňa a ako v jedinom štátnom centre na Slovensku aj fyzioterapeutka.

Žilinské CPP sa pritom primárne zameriava najmä na dieťa/žiaka a jeho ťažkosti vo výchove a vzdelávaní. Kľúčovým bodom je preto úzka spolupráca so školskými podpornými tímami a pedagogickými a odbornými zamestnancami v MŠ, ZŠ a SŠ. Okrem fungovania v školskom prostredí však u detí nastávajú problémy aj v priamo v domácnostiach. Stále častejšou je pritom aj otázka vzťahu k sebe samému. 

Galéria: 21 fotiek

Okrem ťažkostí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa tak žilinské poradenské centrum sústredí aj na mnohé iné témy. Napokon v rámci individuálneho prístupu pomôžu ročne približne 5-tisíc klientom. „Témy, s ktorými sa u klientov často stretávame v terapii, sú úzkosť, strachy, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, depresia, narušený sebaobraz, ťažkosti v oblasti socializácie a iné,“ spresňuje vedenie CPP.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Záujem o služby centra pritom postupne narastá. Logickými príčinami za posledné obdobie sú pandémia či vojna na Ukrajine. Významným faktorom je však aj lepšia informovať verejnosti o poradenských centrách. Pomocnú ruku zamestnanci CPP v Žiline podávajú aj deťom s nadaním, žiakom z Ukrajiny, no aj tým klientom, ktorých ťaží otázka rodovej identity.

Komplexná starostlivosť pritom nekončí už po prvom kontakte s klientom. Dôraz sa kladie aj na nasledovnú krátkodobú či dlhodobú starostlivosť. Tá sa môže ďalej vyvíjať na základe nastavených podporných opatrení, prípadne pokračuje vo forme terapie. V Žiline je dostupná napríklad filiálna terapia, psychoterapia, logoterapia, terapia hrou a dokončuje sa aj miestnosť, kde v budúcnosti plánujú pracovať pomocou metódy biofeedback.

Galéria: 21 fotiek

Práve biofeedback bude môcť žilinské CPP realizovať najmä vďaka vybaveniu nových terapeutických miestností. Medzi tie sa zaraďujú aj bezpodnetové priestory pre diagnostiku detí s poruchami autistického spektra alebo tzv. snoezelen miestnosť, kde sú vyvolávané príjemné zmyslové zážitky a vytvára sa atmosféra uvoľnenia a dôvery.

Rodičov prichádzajúcich so svojimi deťmi taktiež určite potešia aj ďalšie zmeny, na ktoré sa CPP Žilina s podporou Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, Okresného úradu Žilina a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, pripravovalo už od začiatku roka 2023. Pre klientov boli zároveň zabezpečené bezbariérové riešenia nových priestorov či parkovacie miesta pre návštevníkov centra so zdravotným znevýhodnením. 


Prečítajte si viac: