Prevádzke na Bulvári, ktorá klamala zákazníkov zrušením predajne hrozí pokuta


Foto: Prevádzke na Bulvári, ktorá klamala zákazníkov zrušením predajne hrozí pokuta

Ako sme informovali vo viacerých článkoch počas posledných 6 mesiacov, prevádzka Fashion Days na ulici Antona Bernoláka č. 72 zavádzala zákazníkov. Pred predajňou boli po dobu viac ako pol roka vystavené pútače, ktoré upozorňovali na zrušenie predajne. Rovnako z reproduktorov pred budovou hrala hlasná nahrávka, kde sa hovorilo, že prevádzka končí. Do obchodu však stále vozili nový tovar. 

Po tom, ako nás viacero čitateľov upozornilo na túto skutočnosť sme sa informovali na inšpektoráte SOI v Žiline.

“Na základe podnetu spotrebiteľov, ktorý bol využitý v kontrolnej činnosti nášho inšpektorátu SOI, vykonali inšpektori v rámci zákonom stanovených kompetencií kontrolu v prevádzkarni Fashion Days, ktorou zistili, že v čase kontroly boli pred vstupom do prevádzky a v prevádzke samotnej uvedené informácie: „Zrušenie predajne, zľava na všetok tovar od 20% do 70%“, uviedla Miriam Šipulová, riaditeľka inšpektorátu SOI Žilina. 


Kontrolovaný subjekt podľa jej porušil svoju povinnosť pri zrušení prevádzkarne informovať najneskôr do 7 dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedené prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne.

Uvedeným konaním došlo zo strany kontrolovaného subjektu k porušeniu zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za zistené nedostatky bude Inšpektorát SOI rozhodovať o začatí správneho konania o uložení pokuty riaditeľkou Inšpektorátu SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu