Ako nakoniec dopadne autobusová zastávka na Bulvári?


Foto: Ako nakoniec dopadne autobusová zastávka na Bulvári?

Koncom roka 2013 sa Žilinčania dozvedeli, že zastávka Veľká Okružná stojí na súkromnom pozemku. Aby toho nebolo málo, na mieste boli upozornenia, že ľudia na nej čakajú na vlastnú zodpovednosť.
Zastávku neskôr posunuli o pár metrov ďalej.


Po 11 rokoch stále doznieva predaj Štúrovho námestia súkromnej spoločnosti, pretože s námestím bola predaná aj časť Bulváru so zastávkou. Mesto chce pozemok vyvlastniť, ale majiteľ tvrdí, že tu chce vybudovať komfortnú zastávku MHD s verejným WC.

Primátor Igor Choma povedal, že na Bulvári výstavbu nepovolí.
„Mesto bude brániť tomu, aby sa tam čokoľvek postavilo, nie je to ani v zmysle územného plánu,“

Mesto Žilina žiaľ peniaze na spätné odkúpenie nemá.

„Cena je neprimerane vysoká,“ povedal primátor.
Zastávku dočasne premiestnili o kúsok ďalej, zo súkromného pozemku na miesto, ktoré patrí mestu. Ľudia však aj naďalej stoja na mieste pôvodnej zastávky, pretože tam zastavujú aj trolejbusy.

Mesto chce pozemok, ktorý je pod chodníkom a zastávkou, vyvlastniť.
„Požiadali sme o spracovanie znaleckého posudku na ocenenie práve toho pozemku, ktorý je len pod komunikáciami. Akonáhle sa dopracujeme k tomuto posudku, ideme do návrhu na vyvlastnenie. Nás prioritne zaujíma len pozemok, ktorý slúži občanom, teda ten, na ktorý by sa patrilo opäť umiestniť zastávku,“ povedal Igor Choma.

Obyvatelia Bulváru začali proti výstavbe spisovať petíciu.

Investor informoval, že na spomínanom pozemku chce postaviť stavbu slúžiacu verejnosti. To všetko bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti mesta. Podľa neho občania nedostávajú od mesta informácie o skutočnom zámere majiteľa pozemku.

„Zámerom investora na predmetnom pozemku je v maximálne možnej miere zachovať zeleň a súčasne estetickým a architektonicky nenásilným spôsobom integrovať zariadenia slúžiace verejnosti, a to v podobe výstavby novej komfortnej zástavky MHD či verejného WC, tak aby sa toto miesto stalo pre obyvateľov mesta Žiliny či jeho návštevníkov komfortnejšie využiteľné a atraktívnejšie,“
uviedla spoločnosť.

Prečítajte si viac: