Od čias bývalého primátora Ivana Harmana mesto znížilo svoj dlh zo 130% na 55%


Foto: Od čias bývalého primátora Ivana Harmana mesto znížilo svoj dlh zo 130% na 55%

Dlh mesta Žilina, ktorý zdedilo vedenie mesta v roku 2010 sa podarilo znížiť. Informuje o tom v náväznosti na informácie o najzadĺženejšom meste na Slovensku primátor Igor Choma.

Mesto Žilina sa po nástupe Igora Chomu do funkcie primátora mesta Žilina začiatkom roka 2011 nachádzalo vo veľmi zložitej finančnej situácii. Mestu reálne hrozila nútená správa. Zadlženosť mesta bola na maxime 130,29%, aj za neuhradené faktúry z roka 2010, kedy bol primátorom Ivan Harman.

Neuhradené faktúry boli v objeme 3,3 mil. €, z toho po splatnosti v sume 1,8 mil. €.

V tom čase mal primátor prioritu zaviesť transparentnú politiku v oblasti dodávania tovarov a služieb pre mesto Žilina. To je dnes už podľa jeho slov prirodzená prax. Zavedením elektronických aukcií sa tiež podarilo dlh znižovať. Primátor Choma v roku 2011 prevzal Mesto Žilina s dlhom 130,29%, pričom k 31. decembru 2014 bol dlh na hranici 55,07 %. Za 4 roky teda dlh klesol o 75,22 %. Veľkú časť zníženia dlhu predstavuje odpustenie pohľadávky, resp. jej časti, za tzv. kórejskú dedinu pri Krasňanoch. Žilina má bohužiaľ stále najvyšší dlh spomedzi miest na Slovensku.

„V roku 2010 som prevzal mesto po finančnej stránke úplne na kolenách, vtedy nám reálne hrozila nútená správa. Za 4 roky sa mi podarilo znížiť dlh mesta o 75,22%, čo otvára nové možnosti investovania do rozvoja v prospech všetkých občanov nášho mesta. V tomto trende budem aj naďalej pokračovať,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma. V súčasnej chvíli stále nie je jasné, či štát odpustí pohľadávku v plnej výške tak, ako to pred voľbami sľúbil na výjazdovom rokovaní premiér Róbert Fico.


Prečítajte si viac: