Strojnícka fakulta UNIZA predstavila unikátny rezný nástroj. Záujem oň prejavili aj významné strojárske firmy


Foto: Strojnícka fakulta UNIZA predstavila unikátny rezný nástroj. Záujem oň prejavili aj významné strojárske firmy Foto: Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (SjF UNIZA) predstavila na 9. ročníku výstavy Techfórum 2023 unikátny rezný nástroj s riadenou rotáciou pri sústružení, ktorý vyvolal pozitívny ohlas nielen medzi porotcami, ale aj u významných strojárskych firiem. Tie ho chcú po úspechu žilinskej univerzity v podobe 2. miesta v súťažnej časti výstavy aplikovať priamo vo svojej výrobe.

Unikátny kinematický systém nástroja zvyšuje jeho trvanlivosť i životnosť a tiež produktivitu výroby. Rezné rýchlosti je totiž možné zvýšiť až desaťnásobne. Nástroj nachádza uplatnenie pri vysokoproduktívnych metódach obrábania, predovšetkým kalených materiálov a materiálov so zvýšenými mechanickými vlastnosťami, ako napr. niklových a titánových zliatin. 

„Dúfam, že nadobudnuté kontakty a záujem firiem využije fakulta čo najintenzívnejšie a bude jedným z elementov, ktorý opätovne vzbudí záujem o techniku a ‚strojárinu’. Medzi študentmi, ako aj medzi firmami, predovšetkým u tých s významným postavením na Slovensku, ale i v zahraničí,“ uviedol prodekan pre spoluprácu s priemyslom doc. Michal Šajgalík, ktorý prebral ocenenie strojníckej fakulty.


Fakulta v spolupráci s firmou ANAJ Slovakia, a.s. nástroj vyvinula zásluhou výskumníkov okolo prof. Ing. Andreja Czána, PhD., Ing. Richarda Jocha, PhD. a Ing. Miroslava Cedza v rámci vlastného výskumu, ktorý bol podporený grantovou schémou UNIZA a nadväzuje na predchádzajúce aktivity prof. Ing. Jozefa Pilca, CSc. a prof. Ing. Karola Vasilka, CSc.

Okrem SjF UNIZA sa na výstave zúčastnilo šesť ďalších fakúlt technických univerzít Slovenskej republiky, ktoré prišli odprezentovať svoje výskumné aktivity, výsledky záverečných prác i realizované výstupy pre aplikovaný výskum a riešenia v rôznych oblastiach priemyslu. Medzi exponátmi sa objavili rôzne konštrukčné, technologické, fixačné prvky a metrologické zariadenia, no pozornosť pútali aj aplikácie moderných technológií v praxi, ale tiež robotický systém s rozpoznávaním obrazu. 


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: