V Rosenfeldovom paláci sa bude konať krst knihy 20 rokov s pamiatkami


Foto: V Rosenfeldovom paláci sa bude konať krst knihy 20 rokov s pamiatkami

Rosenfeldov palác v Žiline organizuje besedu na tému Pamiatky a komunikácia, v rámci ktorej bude pokrstená kniha 20 rokov s pamiatkami. Knihu vydal Krajský pamiatkový úrad Žilina.

Zmysluplná ochrana kultúrnych pamiatok nie je len o zvolených odborno-metodických prístupoch obnovy, použití tradičných a moderných materiálov a technologických postupov, ale aj o vzájomnej komunikácii medzi vlastníkmi pamiatok, ich správcami, medzi výskumníkmi, projektantmi, reštaurátormi, remeselníkmi a najmä pamiatkarmi. V neposlednom rade je dôležitá aj základná empatia spoločnosti ku kultúrnemu dedičstvu a vlastným dejinám.

Vstup na udalosť je zadarmo.

Miesto: Rosenfeldov palác
Dátum: 20.06.2023 - 17:00


Prečítajte si viac: